Uutis- ja tapahtuma-arkisto

Roihuvuoren historiaa karttojen kautta

Roihuvuoren historiaan voi perehtyä historiallisten karttojen avulla. Viime vuosina historiallisiin karttoihin tutustuminen on tullut huomattavan helpoksi kun eri arkistolaitokset ovat kopioineet vanhoja karttoja sähköiseen muotoon ja asettaneet ne saataville internettiin.

Ohessa katsaus Herttoniemen ja Roihuvuoren vanhoihin karttoihin. Usean kartta-kuvakaappauksen saa näkyviin suurempikokoisena, kun klikkaa kartan auki uuteen selainikkunaan. Kaikissa kartoissa mukana lähdetiedot sekä linkki alkuperäiseen tietolähteeseen tai itse karttaan. 

Maanomistus- ja tiluskartat 1700-luvulta

Vanhimpia tunnettuja karttoja ovat maanomistukseen liittyvät kartat, joita löytyy jo babylonialaisten ja sumerialaisten savitauluista. Herttoniemestä on säilynyt tiluskarttoja 1700-luvulta alkaen.  

Ohessa kuvakaappaus kartasta: Herttoniemi / Hertonäs; Kartta metsämaista ja selitys piirirajainkäynnistä 1754-1754 (B7Helsinki:5/1; linkki karttaan)

1754 Herttoniemi

Kartta: Herttoniemi / Hertonäs; Kartta metsämaista ja selitys piirirajainkäynnistä 1754-1754 (B7Helsinki:5/1; Arkistolaitos, Digitaaliarkisto).

 

Pitäjänkartta ja kuvaus vuodelta 1751

Maanmittari Friedrich Johan Fonseen laati 1700-luvun puolivälissä pitäjänkartan sekä pitäjänkuvaukset Helsingin pitäjästä, Helsingistä ja Espoosta. Helsingin ja Helsingin pitäjän kuvaus on päivätty vuonna 1751. Fonseenin kuvaus Helsingin pitäjästä (ja Herttoniemestä, Laajasalosta ja Puotilasta) löytyy Kansalaismuisti-sivuilta (Fonseenin esittely). 

Kuvakaappaus Fonseenin laatimasta pitäjänkartasta vuodelta 1751. 

Fonseen 1751

Kuvakaappaus: Charta öfr Gambla och Nija Helsingfors varande ägor (lähde).


Helsingin pitäjän kuvauksessa (nykyiset Vantaa ja Kaakkois- ja Itä-Helsinki) on lueteltu seuraavat säterit ja rälssitalot: "Viikin Latokartanon säteri, joka on läänin maaherran virkatalo ja siihen liittyy Sandhamnin saari. Sen lisäksi pitäjässä on viisi rälssisäteriä: Boxbacka, Stensböle, Gumtäckt, Meilby ja Hertonäs. Lisäksi on neljä rälssitaloa: Tallbacka, Degerö, Linna ja Skattmansby, sekä neljä ratsutilaa: Brändö, Tomtbacka, Tavastby ja Munknäs, jotka kaikki ovat aatelisten omistuksessa" (lähde). 

Alla olevasta kuvakaappauksesta löytyvät "Brendön", "Hertonäs", "Båtzwijk" ja "Turholmen".  

Fonseen 1751 
Kuvakaappaus Herttoniemen alueelta: Charta öfr Gambla och Nija Helsingfors varande ägor (lähde). 


Helsingin kaupunginarkiston Sinetti-tietokannasta löytyy vuodelta 1754 kartta Herttoniemen kylästä ja ympäröivistä alueista.

1754, lähde: Helsingin kaupunginarkisto

Geometrisk Charta Över Hertonäs Bys Skog Och Kringliggande Råar, Belägne I Helsing Socken (1754, lähde: Helsingin kaupunginarkisto, pdf). 

 

Herttoniemen alueelta löytyy kartta isojaosta vuosilta 1795-1886 (Herttoniemi / Hertonäs; Isojako (Herttoniemen jakokunnassa ja Laivalahden kylä) 1795-1886 (B7Helsinki:5/14-23)). 

ScreenHunter 374 Nov. 30 21.52

Kartta: Herttoniemi / Hertonäs; Isojako (Herttoniemen jakokunnassa ja Laivalahden kylä) 1795-1886 (B7Helsinki:5/14-23); Arkistolaitos, Digitaaliarkisto).

 

 

Kuninkaan kartasto

Vuosina 1776-1805 toteutettiin Suomessa laaja sotilaskartoitus, ns. rekognosointikartoitus, jota kutsutaan myös Kuninkaan kartastoksi. Ohessa kuvakaappaus Herttoniemen ja Roihuvuoren alueelta. 

Kuninkaan kartaston lehtien koon määräsi piirustusarkin mitat (50,5 x 71 cm), mikä käytännössä tarkoitti sitä, että karttojen mittakaavaksi muodostui suunnilleen 1:40 000. Rekognosointikartat on julkaistu teoksessa "Timo Alanen ja Saulo Kepsu, Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805" (SKS, 1989). Alkuperäiset kartat ovat arkistoituna Tukholmassa Ruotsin Sota-arkistossa, Krigsarkivetissa.

Kuninkaan Kartasto 1776 Herttoniemi

Herttoniemi Kuninkaan kartastossa (1776). (Kuvakaappauksen lähde).

 

Suomenlahden rannikkoa on kartoitettu jo 1400-luvulta alkaen, mutta tarkkoja karttoja ei pitkään ollut saatavilla tai ne oli varattu sotilaalliseen käyttöön. Helsingin rannikkoa kartoitettiin tarkemmin 1830-luvun alussa. Kartoittajana oli meriekipaasin luutnantti F. P. von Scharenberg. Kartat julkaistiin vuonna 1835. Ohessa kuvakaappaus koko Helsingin edustan karttalehdestä. 

1835 Scharenberg

Suomenlahden rannikko 1835. (verkkopalvelu Doria, Kansalliskirjasto).  

Linkki karttaan (verkkopalvelu Doria, Kansalliskirjasto). 

Helsingin rannikkoa kuvaavaan karttaan vuodelta 1835 (kartoittajana F. P. von Scharenberg) on Roihuvuoren alueelle merkitty Strömsin torppa, Starrängs torppa ja paikannimenä tai talon nimenä Makila (lähde: kansalliskirjasto, Doria-palvelu). Kuvakaappaus Herttoniemen alueelta alla.  

Roihuvuori 1835 Scharenberg

Kuvakaappaus Helsingin rannikkoalueen kartasta 1835 (Lähde: Kansalliskirjasto, Doria-palvelu). 

 

Kansalliskirjaston sivuilta löytyy vuodelta 1843 Pitäjänkartta Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Siuntion alueelta. Karttaan sisältyy myös Roihuvuoren alue.

Pitäjänkartta 1843

Kuvakaappaus, Pitäjänkartta ("Karta öfver Helsinge socken, Esbo socken, Kyrkslätt socken, Sjundeå socken. General läntmäterie contoiret 1843.")

 

Kalmbergin kartasto 

Herttoniemen ja Roihuvuoren aluetta on kartoitettu  vuosina 1855-56 laaditussa Kalmbergin kartastossa. Kartasta erottuu selkeästi alueen kartanot sekä päätiestö. Kalmbergin kartasto kattaa koko Etelä-Suomen sekä rannikon aina Ouluun asti. Kartasto on julkaistu Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa (suora linkki). 

1855 HKI Kalmbergin kartasto ote 
Kuvakaappaus Kalmbergin kartastosta (verkkopalvelu Doria). 

 

Suora linkki karttalehteen (kartassa Helsingin alue, verkkopalvelu Doria, Kansalliskirjasto).  

Roihuvuoren alueelta otetussa Kalmbergin kartaston kuvakaappauksesta (alla) erottuu Strömsin, Herttoniemen, Kulosaaren ja Puotilan (Botby) kartanot sekä 6-7 torppaa, jotka on kartassa merkitty T-kirjaimella. Laajasalon puolelle on lisäksi merkitty Tullisaaren eli Tuurholman kartano

Kalmbergin kartasto

Kalmbergin kartasto, kuvakaappaus Roihuvuoren alueelta (verkkopalvelu Doria). 

 

1870-luvulla Suomenlahden rannikkoalueesta laadittiin aikaisempia huomattavasti tarkempi ns. Senaatin kartasto. Karttalehdet on julkaistu webissä Kansallisarkiston sivuilla.

Alla kuvakaappaus ja kuvayhdistelmä Roihuvuoren alueelta (avaa kuva uuteen ikkunaan, jolloin sen saa suurempaan kokoon). Kartan kuvaaman alueen kartoitustyön tarkkaa aikaa ei pystytä määrittelemään, koska 1870-luvulla alkanutta kartoitustyötä on Helsingin seudulla täydennetty 1900-luvun vaihteessa. Lähde: Senaatin kartasto, Venäläiset topografiset kartat (1870 - 1917). (linkki hakupalveluun).

1870-99 Senaatin kartasto Roihuvuori

Senaatin kartasto, kuvakaappaus (Kansallisarkisto, verkkopalvelu).  

Senaatin kartasto, suora linkki karttalehteen VI 30 (Helsingin keskusta). 
Senaatin kartasto, suora linkki karttalehteen VII 30  (Vanhankaupunginlahti ja Viikki). 
Senaatin kartasto, suora linkki web-karttapalveluun: Mapire.eu

Helsingin kaupunginarkiston Sinetti-tietokannasta löytyy lukuisia skannattuja asiakirjoja sekä karttoja. Vuodelta 1904 löytyy Herttoniemen kartanon alueesta sen tiluksia ja taloja kuvaava kartta. 

kaupunginarkisto 
Karta Över Hertonäs Gårds Samtliga Åkerfält Belägna I Helsinge Socken (1904, lähde: Helsingin kaupunginarkisto, pdf).

Helsingin ja Roihuvuoren historiaan voi tutustua myös Helsingin karttapalvelun avulla, jonne on muun ajankohtaisen aineiston ohella koottu historiallisia karttoja sekä myös ilmakuvia 1930-luvulta alkaen.

Oheisessa Helsingin seudun yleiskartassa vuodelta 1900 (lähde: Helsingin karttapalvelu, kuvakaappaus) Roihuvuoreen on merkitty Strömsin kartano sekä Herttoniemen kartano. 

Hki yleiskartta 1900

Opaskartta vuodelta 1900, kuvakaappaus karttaan sisältyvästä yleiskartasta (lähde: Helsingin karttapalvelu).   

Vuonna 1920 julkaistiin Helsingistä matkailukartta. Ohessa kuvakaappaus kartastoon sisältyvästä yleiskartasta. Roihuvuoren alueelta karttaan on merkitty Ströms ja Sofielund, joka on oletettavasti talon nimi. Suora linkki karttalehteen.  

Helsinki ympäristöineen. Suomen matkailuyhdistys 1920.

Kuvakaappaus: Helsinki ympäristöineen. Suomen matkailuyhdistys 1920. (Linkki, Kansalliskirjasto).  

 

Jan Strang (Tammisalo) on pitkään tutkinut Herttoniemen alueen historiaa ja on myös kirjoittanut alueeseen liittyviä historiikkeja. Ohessa Strangin laatima kartta johon on merkitty alueen kartanoita ja torppia sekä muita taloja 1900-luvun vaihteesta. Taustakarttana vuoden 1932 topografikartta (Strangin karttatieto). Jan Strang pitää Roihuvuori Seuran vuosikokouksessa joulukuussa 2017 esitelmän alueen historiasta ennen 1950-lukua. 

Roihuvuori hist kartta 1932 Jan Strang

 

 

Helsingin karttapalvelusta löytyy vuoden 1945 Kiinteistökartta, joka on edellisiä karttoja huomattavasti tarkempi kartta sisältäen myös tonttien rajat. 

Roihuvuoressa erottuu peltoja, muutama yksittäinen pihapiiri sekä Strömsin kartanon alue. Toisin kuin Marjaniemen siirtolapuutarha, Marjaniemi ja Tammisalo, Roihuvuorta ei vielä ole jaettu yksittäisiin tontteihin (lähde: Helsingin karttapalvelu). 

Hki Kiinteistokartta 1945

Kiinteistökartta vuodelta 1945, kuvakaappaus (lähde: Helsingin karttapalvelu).

 

Maanmittauslaitos on avannut vanhoja peruskarttoja ja topografikarttoja vuosilta 1932-1991 avoimeksi dataksi.  

Vuoden 1932 Topografinen kartta. 

MML 1932

Kuvakaappaus, vuoden 1932 Topografinen kartta (maanmittauslaitos, avoin data). 

 

Vuoden 1961 Peruskartta.

MML peruskartta 1961

Kuvakaappaus, vuoden 1961 peruskartta (maanmittauslaitos, avoin data).  

Suorat linkit maanmittauslaitoksen peruskarttoihin: 

  • MML, peruskartta 1961, länsi
  • MML, peruskartta 1960, itä.
  • MML, peruskartta 1967, länsi
  • MML, peruskartta 1967, itä
  • MML, peruskartta 1979, länsi
  • MML, peruskartta 1979, itä

  • alkuperäisiin karttoihin voi tutustua Maanmittauslaitoksen sivuilla, linkki

 

Teemakartta: Roihuvuoren rakennusten ikäjakauma

Oheisessa kuvassa esitetään Roihuvuoren rakennusten ikäjakauma. Roihuvuoren vanhin rakennus on Strömsin kartanon päärakennus, jonka nykyinen ulkoasu on vuodelta 1910. Kaupungin rakennusrekisteriin kartanon valmistumisvuodeksi on merkitty 1953. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen jälkeen 1950-luvulla on uusia rakennuksia kohonnut varsin tasaiseen tahtiin, mutta  vuoden 1994 jälkeen uusia rakennuksia on noussut vain 14 kappaletta (lähde: Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto, avoin data (rakennusten ikä rakennusrekisteristä)). Artikkelin kirjoittamisen aikoihin Roihuvuoreen on valmistunut kolme uutta asemakaavaa, joiden myötä rakennusvauhti on jälleen kiihtymässä. Lisäksi vastavalmistunut kaupungin yleiskaava osoittaa Roihuvuoreen jonkin verran lisärakentamista. 

Roihuvuori rakennusten ikajakauma 

Roihuvuori: rakennusten ikajakauma 1950-2016 (kartta, pdf; lähde: Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto, avoin data, 2016). 

Ylläoleva kartta pdf-muodossa.

 

Artikkeli: Tapio Linna (06/2016, 10/2017). 

Herttoniemi-Roihuvuoren visiotyö käynnistyy

Herttoniemen visio -projekti käynnistyy syksyn 2017 aikana. Tavoite on, että visio valmistuu vuoden 2018 aikana.  

Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet. Tavoitteena on, että vision laadinnan lisäksi asukkaat ja toimijat voisivat osallistua myöhemmin myös vision toteutukseen.

Kannattaa seurata hankkeen edistymistä ja osallistua suunnittelutyöhön.

Lisätietoja ja yhteydenotot:  
http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/herttoniemi

1977 helsingin kaupunginmuseo herttoniemi

Kuva https://www.helsinkikuvia.fi/ (Helsingin kaupunginmuseo) 

 

Roihuvuoren Valokuvaillassa Jussi Kivi

Jussi Kivi: "Maanalaisia maisemia ja joutomaita" pe klo 18


Monipuolinen taiteilija Jussi Kivi kertoo kuvistaan Roihuvuoren kuudennessa Valokuvaillassa Riossa pe 6.10.17 klo 18 alkaen. 

Tässä linkki Ylen uutiseen, joka kuvasi Jussia oikein hyvin.
https://yle.fi/uutiset/3-5921193 

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!


Kahvila Rio
Roihuvuorentie 9
00820 Helsinki

Tapahtuman Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1341013839340933/

 

Jussi Kivi

 

Cantiamo ja Markanjazz yhteiskonsertissa

Pimeän hehku

Roihuvuoressa nautitaan harvinaisista musiikkihetkistä kun Roihuvuoren Seurakunnan kamarikuoro Cantiamo ja roihuvuorelainen MarkanJazz esiintyvät yhteiskonsertissa lauantaina 21.10.2017. Kolmantena esiintyjänä on Kaihuavaara yhtye.  

 

Tapahtuman tiedot

Hyvät ystävät. Aurinko ei meitä vähään aikaan lämmitä.
Nyt on sytytettävä sisäinen liekki.
Hehku, joka kantaa läpi pimeimmän vuodenajan.

Tunteikkaan illan avaa Roihuvuoren Seurakunnan kamarikuoro Cantiamo.

Kaihuavaara tulee soittamaan vielä julkaisemattomia kappaleita tulevalta albumilta. Yhtye tuo Roihuvuoren lauantaihuumaan eklektisen musiikkiesityksen, jossa kaarrellaan jyrkin kaarroksin traditionaalista urbaaniin, urbaanista korpeen, korvesta keskustaan ja äkkiä takaisin.

Illan päättää Markanjazz tulkitsemalla uutta omaa tuotantoaan sekä hittejä menneiltä vuosikymmeniltä,  repaleiselle tyylilleen uskollisena.

Vapaa pääsy, tervetuloa !

21. lokakuuta 2017 klo 21:00–4:00

RAVINTOLA HARD ROCK HOUSE
(Rock On Helsinki Oy)
Roihuvuorentie 1
00820 Helsinki

Tapahtuman Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1172693366165157/.  

 

Kaihuavaara https://www.facebook.com/Kaihuavaara/ 

MarkanJazz https://www.facebook.com/markanjazz/

cantiamo

 

 

 

 

Pop-Jazzia Roihuvuoressa la 7.10.

Pop-Jazzia Roihuvuoressa

HRH:ssa roihuvuorelaisia jazz-muusikoita 

 

Frank Frank Frank feat. Sigurdur Rögnvaldsson

Frank Frank Frank on uusi taidepoptrio, jonka musiikissa yhdistyy popin syvin olemus, juureva stemmalaulanta sekä improvisaatio.

Yhtyeen jäsenistä Anni Elif Egecioglu tunnetaan Elifantreestä ja Stina Koistinen Color Dolorista. Rumpali Amanda Blomqvist puolestaan on Helsingin musiikkipiireissä uusi, raikas tuttavuus.

Voodoo Music Clubin erikoiskonsertissa voimatrio yhdistää voimansa islantilaisen kitarataiteilija Sigurdur Rögnvaldssonin kanssa.

Sekä Anni Elif että Sigurdur ovat muuttaneet hiljattain Roihuvuoreen.

 

Voodoo Music Club

Frank Frank Frank feat. Sigurdur Rögnvaldsson

Roihuvuori-seuran Voodoo Music Clubin seuraavalla klubilla la 7.10. esiintyy Frank Frank Frank feat. Sigurdur Rögnvaldsson.

Klubi alkaa jo klo 20.

Klo 18 samana päivänä artistihaastattelu kahvila Riossa.

Avoin haastattelu- ja keskustelutilaisuus Roihuvuoren Riossa alkaa klo 18:00.

Vapaa pääsy!

7. lokakuuta 2017 klo 20:00–22:00


Järjestää
Voodoo Music Club
Roihuvuori-Seura ry
Ravintola Hard Rock House

https://www.facebook.com/events/346385015810364/ 

Voodoo Music Club
Hard Rock House, Roihuvuorentie 1, 00820 Helsinki

Keikka alkaa klo 20:00 Hard Rock Housessa. Liput 15€/12,50€

frank

 

Kävelyretki Herttoniemen kartanopuistosta Marjaniemen siirtolapuutarhaan

La 9.9. Kävelyretki Herttoniemen kartanopuistosta Marjaniemen siirtolapuutarhaan

Euroopan kulttuuriympäristöpäivä
09.09.2017
klo 13:00-17:00

Euroopan kulttuuriympäristöpäivän retkellä näemme sekä kartanon komean barokki- ja romanttisen englantilaistyylisen puiston että siirtolapuutarhan mökkien viehättävät pikkupihat. Reitin varrelle osuvat myös Strömsin kartano ja Tammisalon kanava.

Oppana puutarhuri Kaija Niskanen.

Lähtöpaikka Herttoniemen kartanon portailta (Linnanrakentajantie 12). Retki päättyy Marjaniemen siirtolapuutarhaan. Voit päättää retken milloin tahansa itsellesi sopivassa paikassa.

Varusteet: Säänmukainen vaatetus, kävelyyn sopivat jalkineet ja eväät.

Kulkuyhteydet: Herttoniemen metroasemalta bussit 89, 86, 80. Poistu Linnanrakentajantien pysäkillä (4039). Kävellen 1,3 km metroasemalta.

Järjestää:
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Roihuvuori-Seura

https://www.sll.fi/uusimaa/helsy/tapahtumat/la-9-9-kavelyretki-herttoniemen-kartanopuistosta-marjaniemen-siirtolapuutarhaan-helsinki

kuva Antti Hentinen - kartano1

Herttoniemenranta - lisää rakentamista

Herttoniemenrannassa on lähtemässä liikkeelle kaksi uutta rakennuskohdetta

Hertsin kauppakeskus on saaanut vuonna 2011 uuden asemakaavan ja alueen rakentaminen on Helsingin Uutisten artikkelin mukaan lähtemässä liikkeelle. 

Alueelle rakennetaan uusia asuintaloja ja niihin sijoittuu myös toimitiloja. Alueelle rakentuu kolme asuintornia, joihin tulee yhteensä 250 uutta asuntoa.  

Toisaalta alueelle suunniteltu kauppakeskuksen laajennus ei tiettävästi ole edistynyt. Ja kun sekä Kalasatamaan että Itäkeskukseen sekä myös Lanternan viereen on valmistumassa uutta kaupallista- ja liiketilaa, on mahdollista että Hertsin laajennussuunnitelmia harkitaan uudestaan. 

Herttoniemen kirjasto ollaan kaupungin päätöksen mukaisesti siirtämässä valmistuviin uusiin liiketiloihin, mutta aikataulut ovat vielä täsmentymättä.

Toinen alkava kohde sijaitsee Laivalahdenkaari 1:ssä. Kohteen toteuttaa Sato ja alueelle rakennetaan 135 vuokra-asuntoa sekä liiketilaa elintarvikemyymälälle.   

Rakennuslehden artikkeli:  https://www.rakennuslehti.fi/2016/02/saton-ison-vuokrakohteen-arkkitehtuurikilpailu-ratkesi/

Helsingin Uutisten artikkeli:  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/552951-herttoniemen-uusi-kirjasto-tulee-kauppakeskukseen-rakenteille-piakkoin 

Asemakaavan selostus: https://kartta.hel.fi/kaavaselostus/ak12089_selostus.pdf 

Rakennuttajan web-sivut: https://www.yit.fi/toimitilat-ja-infra/toimitilat/helsinki/hertsi  

 HOK-Elanto tiedote huhtikuulta 2015: https://www.s-kanava.fi/uutinen/prisma-tulee-ankkuriksi-herttoniemen-hertsi-hankkeeseen/1869431_11202 

 

Kuva: Laivalahdenkaari 1 vuokra-asuntokohde 

Kuva Arkkitehdit Soini ja Horto Oy - HERTSI

Kuva Arkkitehdit Soini ja Horto Oy; Helsingin Uutiset-artikkeli  

 

Kuva: Hertsin kauppakeskus, asemakaavan selostus  

AKSELOSTUS 2

Kuva: asemakaavan selostus. 

 

Kuva: Hertsin kauppakeskus, havainnekuva vuodelta 2015. 

2015 04 Hertsi havainnekuva

Kuva: HOK Elanto tiedotus 

 

Tunnelmia Herttoniemi Block Partysta 2017

Herttoniemi Block Partya juhlittiin Asentajanpuistossa lauantaina 26.8.2017 .

Vuonna 2016 debyyttinsä tehnyt ja silloin “Vuoden kulttuuriteko”-kunniamaininnalla palkittu Herttoniemi Block Party sai jatkoa elokuussa 2017. Block Party järjestettiin Herttoniemen teollisuusalueella, Asentajanpuistossa (Laivalahdenkatu).

Paikalla oli ohjelmaa koko perheelle, musiikkia, osallistavaa taidetta ja katukeittiöitä. Kokonaan vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma oli kerännyt jälleen paljon kävijöitä ja vaihtelevasta säästä huolimatta tilaisuus onnistui erinomaisesti. 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/ 

Mukana menossa oli mm:
- Asa & Band
- Sydän, sydän
- Atomirotta
- Yona
sekä monia muita.

Ohessa tunnelmakuvia tapahtumasta. Kuvat Roihuvuori-Seura.

yleisoa

Sehr Schnell on tehnyt paluun vuonna 2016, nyt myös Herttoniemessä. 

Sehr Schnell

Markanjazz.

Markanjazz

paalava

paalavan yleisoa3

Yona. 

Yona

Sydän sydän. 

Sydan sydan1

Sydan sydan3

Asa & Band. 

Asa Band 1

Asa Band 2

Asa Band 3

paalavan yleisoa2

Atomirotta soitti jo illan pimettyä. 

Atomirotta

 

Voodoo Music Club syksyllä 2017

Voodoo Music Club (Voodoo Jazz) Roihuvuoren Hard Rock Housessa syksyllä 2017 

 https://www.facebook.com/vdmusicclub/?fref=ts

Muutokset ohjelmistoon mahdollisia 

2017 voodoo mainos

Markanjazz Herttoniemi Block Partyssa 2017

Markanjazz mukana Herttoniemen Block Partyssa la 26.8.2017

Päälavalla klo 14.00 alkaen.


https://www.facebook.com/markanjazz/ 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/

Markanjazz

Atomirotta Herttoniemi Block Partyssa 2017

Atomirotta mukana Herttoniemen Block Partyssa la 26.8.2017

Päälavalla klo 21.15 alkaen.


https://atomirotta.com/ 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/

 

atomirotta3

 

Asa & Band Herttoniemi Block Partyssa 2017

Asa & Band mukana Herttoniemen Block Partyssa la 26.8.2017 

Päälavalla klo 19.30 alkaen. 

Asa & Band koostuu tutuista, Asan kanssa useissa eri projekteissa soittaneista ja muissakin yhteyksissä intialaisesta elokuvamusiikista kansainvälisesti arvostettuun Frank Zappa -tribuuttiin ansioituneista muusikoista.

Asa – solisti
Rasmus Pailos – kitaristi ja musiikillinen johtaja
Ville Väätäinen – rumpali
Antti Kivimäki – basisti
Matti Pitkänen – viulisti ja mandolinisti
Polarsoul – MPC-mies ja levaristi

 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/

 

Asa Band

 

VoodooJazz jälleen syksyllä 2017

Voodoo jazz jatkaa toimintaansa Roihuvuoren Hard Rock Housessa.

Huippumusiikki jatkuu ravintola Hard Rock Housessa lauantaina syyskuun 2. päivä kun Raoul Björkenheim eCsTaSy:llä on levynjulkistamiskeikka.

https://www.raoulbjorkenheimecstasy.net/home

video - https://www.raoulbjorkenheimecstasy.net/videos

 

Muutoinkin syksyllä tulossa huikeita kokoonpanoja kuten Frank Frank Frank feat. Sigurdur Rögnvaldsson 7.10. , Liima 2.11. ja Virtaa / Pauli Lyytinen Machinery 2.12.
Keväällä 2018 luvassa Voodoo House Band feat. ASA.

Keikat alkavat aikaisemmasta poiketen jo klo 20. 

la 2.9.2017 klo 20 - Raoul Björkenheim eCsTaSy
la 7.10.2017 klo 20 - Frank Frank Frank feat. Sigurdur Rögnvaldsson
to 2.11.2017 klo 20 – Liima
la 2.12.2017 klo 20 – Reporters/ Pauli Lyytinen Machinery

- muutokset mahdollisia -  

Linkkejä 

https://www.facebook.com/vdmusicclub/?fref=ts

 

https://www.facebook.com/frankfrankfrankmusic/

http://www.sigurdurrognvaldsson.com/index.html

http://www.liima.net/music/ 

https://www.paulilyytinen.com/pauli-lyytinen-machinery

ecstasy wall vintage 1

 

2017 voodoo mainos

Petankki-turnaus II 2017 - tulokset

Roihuvuoren kesän toinen petankki-turnaus 2017 järjestettiin Peukaloisenpuistossa 

Lauantaina 12.8.2017 kisailtiin talojoukkueittain Toisessa Peukkupetangissa.  

Voiton ja kirsikkapuun vei Keijukaisenpolku 4-joukkue. Aydemirin perhejoukkue (Johanna ja teinit) harjoitteli tiettävästi edellisiltana ensimmäisen kerran petankkia. 

Toinenkin kisassa jaossa ollut kirsikkapuu saa uuden kodin, arvonnassa sen voitti Untuvaistentie 11-13. 


Turnaukseen osallistui vain 4 taloyhtiötä, mutta se oli vallan jännittävä. 

Alkusarjat pelattiin paras kolmesta menetelmällä. Toukokuun voittaja Roihuvuorentie 5-7-9 hävisi suoraan kahdessa erässä Untuvaisentie 11-13 joukkuelle ja Aydemirit voitti Keijukaistenpolku 11 epävirallisen yhden miehen joukkueen 2 -1. 

Loppuottelu ratkaistiin suoraan yhdessä erässä. Aluksi himmeät (untuvaiset) repäisi 7 – 0 johdon, mutta sitten kirkkaat (keijukaiset) kuroivat johdon piste pisteeltä kiinni. Kamppailun kiristyessä himmeät ottivat pari riskiä ja nopeasti tilanne oli kirkkaiden hyväksi 12-7. Siitä eivät himmeät enää toipuneet, vaan hävisivät kirkkasti 7 – 14. 

Petankki on myös katsojan näkökulmasta nautittava ja jännittävä peli. Toivottavasti seuraavalla kerralla saadaan enemmän joukkueita ja katsojia. 

Kokeilemme seuraavalla kerralla peliin uutta ”Peukkusovellusta”. Peli pelataan triplana (3 jäsentä, 6 kuulaa), mutta siihen voi osallistua myös kahden hengen joukkuella, mutta he saavat vain 4 kuulaa tai jopa yhden hengen ja 3 kuulan joukkuella.

Voittajan palkintohan oli kirsikkapuun taimi. Toinen osui arvonnassa untuvaisille.

PS. Kirkkaat ja himmeät viittaavat joukkueiden käyttämien kuulien pintaan.

Teksti Jussi Aalto, kuvat Iiro Kaukiainen. 

2017 petankki

2017 petankki

2017 petankki

2017 petankki

Herttoniemi Block Party 2017

Herttoniemi Block Party elokuussa 2017 


Viime vuonna debyyttinsä tehnyt, “Vuoden kulttuuriteko”-kunniamaininnalla palkittu, huippusuosittu Herttoniemi Block Party saa jatkoa!

Maailmanhistorian toinen Herttoniemi Block Party järjestetään lauantaina 26.8.2017 tutulla Herttoniemen teollisuusalueella, Asentajanpuistossa (Laivalahdenkatu).

Luvassa on sekä koko perheen ohjelmaa, bändejä, osallistavaa taidetta, katukeittiöitä että tietysti Idän kovinta meininkiä.

Musiikista ja eri lavojen tarjonnasta voit nauttia koko päivän laajalla festarialueella, jonne on hyvät kulkuyhteydet.

Vapaa pääsy - tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/ 

 

26.8.2017 Asentajanpuisto

Mukana menossa:
- Asa & Band
- Sydän, sydän
- Atomirotta
- Yona
ja monia muita


Ohjelmaa  (tarkista mahdolliset muutokset tapahtuman sivuilta)

 

LAVA

10:00-10:30 Perhejooga

11:00-11:15 Yhteinen tanssi (Suomi 100)

11:15-11:45 Paratiisilinnun lastenjamit

12:15-12:45 WimmaRalli (tuttuja lastenlauluja ja ihka uusia biisejä)

13:15-13:30 Yhteinen tanssi (Suomi 100)

13:30-14:00 Vannetaiteilijaryhmä Spektri / Tähtöset-kuoro / Vannetaiteilijat Mirjami & Tui / Vannetaiteilija Tea Ingria

14:30-15:00 The Bätmäns (Solistina Marja Salo)

 

SATUTELTTA

10:30-11:00 Vauvalorutus (suositusikä 3-9kk)

11:45-12:15 Taaperotuokio (suositusikä 1-3v)

12:45-13:15 Satutuokio (suositusikä 3-6v)

14:00-14:30 Taaperotuokio (suositusikä 1-3v)

Lisäksi kamppailulajeja, kasvomaalauksia, soitinaskartelupaja, nikkarointipaja, ilmapalloja, satu- ja lorutuokioita, askartelua, kangasmaalausta ja temppurata.

Hiekkakentällä mukana kirjastoauto ja toivottavasti paikalla myös isoja työkoneita.

Perhepuiston menossa mukana mm. Herttoniemen kirjasto, lp Herttoniemi, MLL Herttoniemi, Herttoniemen seurakunta, Keholataamo ja Prime Fighters.  

 

Herttoniemi block party

Seuran laatikkopyörä remontoitu

Roihuvuori-Seuran yhteisöpyörä on taas torstaista 17.8.2017 alkaen seuran jäsenten käytössä.

Cristiania-pyörän pehmennyt laatikko korvattiin talkoolaisten tekemällä uudella sormipaneelista tehdyllä laatikolla.

Pyörä toimii lasten tai tavaran kuljettamiseen.

Laatikon pohjalle on lisätty myös vedenpoisto aukot jolloin jos laatikko käytetään kasvipalstoilla, ei roiskunut vesi jää seisomaan latikkoon.

Pyörää voi varata Tuukalta (p. 046 - 8512 113) .

2017-08 Laatikkopyörä Roihuvuori-seura

2017-08 Laatikkopyörä Roihuvuori-seura 2

2017-08 Laatikkopyörä Roihuvuori-seura 3

Roihuvuoren vuoden 2017 jalkapallo-ottelu

Perinteinen Roihuvuoren jalkapallo-ottelu pelattiin Porolahden yläasteen hiekkakentällä la 12.8.2017 klo 17 alkaen.  

Pelissä kohtasivat YLÄ (siniset paidat) ja ALA roihika (oranssit paidat).  

Jännittävä peli päättyi YLÄ-roihikan voittoon maalein 5-0. 

Onnittelut kaikille pelaajille ja myös voittajille. Ensi vuonna uudestaan. 

Alla kuvia tapahtumasta (kuvat Roihuvuori-Seura). 

2017-08 Roihuvuoren jalkapallo-ottelu kuvat 1

2017-08 Roihuvuoren jalkapallo-ottelu kuvat 2

2017-08 Roihuvuoren jalkapallo-ottelu kuvat 3

2017-08 Roihuvuoren jalkapallo-ottelu kuvat 4

2017-08 Roihuvuoren jalkapallo-ottelu kuvat 5

Katsaus Roihuvuoreen vuodelta 1960

Roihuvuoren kirjasto julkaisi kuvatiedostot Ilta-Sanomien artikkelista toukokuulta 1960. 

Artikkelissa kerrotaan vastavalmistuneesta Roihuvuoresta. Juttu tarjoaa katsauksen Roihuvuoreen vuodelta 1960.

Klikkaa kuva toiseen ikkunaan jolloin sen saa esiin suuremmassa koossa.

 

IS 1960 05 page 001 

 

 

IS 1960 05 page 002 

 

 

IS 1960 05 page 003 

 

Vieraslajitalkoot

Vieraslajitalkoot

Kitketään joukolla Roihuvuoren luontoon kuulumattomia vieraslajeja pois. 

su 18.6.  klo 17.30-20.00

ti 20.6. klo 17.30-20.00 

TALKOOALUE: Punahilkantie, Prinsessantantie ja Hiidenkirnunrinne. 
Palvelutalon takana sijaitseva metsä. 

 

Kaikki lämpimästi tervetulleita. 

Järjestää Roihuvuori-Seura. 

talkoomainos2017

 

Laajasalossa iloinen kesänäytelmä kolmesta rosvosta

Keskiviikkona 7.6. nähtiin Kylämetsä ry:n uusimman näytelmän ensi-ilta Laajasalon Vaaleanpunaisen huvilan pihapiirissä.

Aurinkoinen sää ja mukana elänyt yleisö viitoitti iloisen näytelmän onnistunutta ensiesitystä.

Kolme iloista rosvoa perustuu tietenkin norjalaisen Thorbjørn Egnerin vuonna 1955 kirjoittamaan lastenromaaniin. Päähenkilöinä Kasper, Jesper ja Joonatan.  Myös suuri osa näytelmän musiikkiesityksistä on Egnerin sanoittamia ja säveltämiä, joskin esityksessä oli mukana myös omia mausteita musiikkiesityksiin. 

Kolme iloista rosvoa on hauska ja toimiva sovitus klassikkonäytelmästä ja sitä voi täydellä sydämellä suositella niin lapsille kuin myös vanhemmillekin. 


ESITYKSET 

Kylämetsä ry tuottaa kesällä 2017 Kolme iloista rosvoa - koko perheen näytelmän Laajasalon Vaaleanpunaisen huvilan pihapiirissä. 

Vaaleanpunainen huvila, Tuurholmanpolku 5, Laajasalo (kartta, kts. alla).  

sijainti

Ohjaus ja dramatisointi Markku Arokanto
Rooleissa Jani Nikulainen, Karri Kähkönen, Jussi Seppänen, Marita Birn, Mirka Salo, Ninel Grönholm-Turtola, Iiris Latva-Somppi, Kake Lehto, Kiki Pulkkinen, Lidia Kivinen, Antti Pelkonen, Inca Lemettilä

Esitykset
7.6. - 2.7.2017
(keskiviikko ja torstai klo 18, lauantai ja sunnuntai klo 15)

Kolme iloista rosvoa –näytelmän ensi-ilta on keskiviikkona 7.06.2017 kello 18.00.

Esityspäivät:
Ke 7.6. Ensi-ilta
To 8.6.
La 10.6.
Su 11.6.
Ke 14.6.
To 15.6.
La 17.6.
Su 18.6.
Ke 21.6.
To 22.6. juhannusaaton aatto
To 29.6.
Pe 30.6. huom! Poikkeuksellisesti perjantaina
La 1.7.
Su 2.7. (viimeinen esitys)

Kesto:
2 h, sisältää väliajan, sopii koko perheelle
Kardemumman kahvila auki puoli tuntia ennen näytöksiä ja väliajalla

Huomioitavaa: 
 - vain käteismaksu onnistuu (sisäänpääsy ja kahvila) 
 - näytökseen lämmintä päälle, meri viilentää ilmaa 
 - katsomo on kattamaton, sadesäällä sadevarusteet 

Liput:
alle 2-v 0€
lapset ja alennusryhmät 12€,
aikuiset 18€,
Poppoolippu 50€

Varaukset:
3iloistarosvoa@gmail.com  
http://facebook.com/vaaleanpunainenhuvila    
puh: 041- 806 1352 

Kuvia ensi-illasta. 

3 iloista rosvoa

3 iloista rosvoa

3 iloista rosvoa

3 iloista rosvoa

3 iloista rosvoa

Kuvat Roihuvuori-Seura 

Alakategoriat