Toimintasuunnitelma

LUONNOS/HALLITUKSEN ESITYS

Roihuvuori-Seura r.y:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Tausta
Roihuvuori-seura ry. on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden, sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen puolesta. Seura pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta ja lisäämään paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi.
Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on myös jäsenenä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksessä.
Seura on perustettu 13.11.1960.

Toiminta vuonna 2018

Seuran viidentenäkymmenentenä kahdeksana toimintavuonnaan seura panostaa seuraaviin toimintoihin:

Seura yleensä
• Seura jatkaa toteutettua toimintalinjaa, jolla on saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta osana Itä-Helsingin imagon muuttumiseen myönteisemmäksi. Myös roihuvuorelaisten oma käsitys alueesta on muuttunut positiivisemmaksi. Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia. Vuoden aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 300 eri vapaaehtoista eri projekteissa. Seura panostaa edelleen uusien vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille.
• Toiminnallaan seura kannustaa alueen asukkaita yhteistoimiin erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri sosioekonomisten ryhmien aktivoimiseen. Seura panostaa erityisesti alueelle muuttavien maahanmuuttajien integroimiseen yhteisöön.
• Seura pyrkii tukemaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä. Erityisesti pyritään varmistamaan monipuolisten kahvila- ja ravintolapalveluiden syntyminen ja säilyminen Roihuvuoressa.

Jäsenhankinta
• Jäsenmäärä on kasvanut viimevuosina voimakkaasti ja seuralla jäseniä 13.9.2017 on 502, mikä on noin 7% alueen aikuisväestöstä. Tavoitteena vuodelle 2018 on jatkaa jäsenhankinta ja saada vähintään 50 - 60 uutta jäsentä.

Tuhkimon asukaspuisto ja väliaikainen kylätalo
• Tuhkimon toteuttaminen eteni kuluvan vuoden aikana niin, että alueelle pystytetty väliaikainen Kylätalo oli niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien aktiivisessa käytössä. Toimintavuoden aikana väliaikaisessa Kylätalossa jatketaan hyvää ja aktiivista toimintaa puistossa ja pidetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia puiston eri käyttäjäryhmille. Lapsiperheille suunnattua soppakuppila toimintaa jatketaan. Maahanmuuttajien suomenkielen opiskelumahdollisuuksia edistetään.
• Seura järjestää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa Kylätalossa samoin kuin myös asukastilaisuuksien järjestämiset, mikäli odotettavissa olevat yleisömäärät mahtuvat tiloihin
• Seura jatkaa Tuhkimon puiston 2014 alkanutta kunnostamista talkoilla yhdessä Rakennusviraston puisto-osaston kanssa.
• Tuhkimon alueen viihtyisyyttä parannetaan.
• Seura jatkaa 2016 alkanutta Tuhkimon hylätyn uima-altaan muuttamista skeittipuistoksi talkoilla.
• Seura tutkii mahdollisuutta korvata väliaikainen kylätalo paremmin toimintaa sopivalla pysyvällä rakennuksella.Tapahtumat
• Vuonna 2018 seura järjestää itse tapahtumia ja tukee muita toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisestä.

• Keväinen Hanami -juhla järjestetään Kirsikkapuistossa myös toukokuussa 2018. Kyseessä on järjestyksessään jo yhdestoista kirsikankukkien katselujuhla. Johtuen Hanamin suosion ja yleisömäärän jatkuvasta kasvusta, seura lisää panostusta tapahtuman järjestämiseen. Erityisesti pyritään laajentamaan ohjelmaa useampipäiväiseksi, jotta kaikki vieraat eivät tulisi samana päivänä. Juhlan järjestämiseen pyritään edelleen saamaan lisää Suomessa toimivia japanilaiseen kulttuurin toimijoita. Sponsorituloja pyritä kasvattamaan vastaamaan juhlan kokoa. Varsinkin juhlan visuaalisia elementtejä tulee lisätä väkimäärän kasvaessa. Hanamiin yhteydessä Japanin suurlähetystön pyynnöstä valitun Suomen Kirsikankukan kuningattaren roolia ja toimintamallia selvitetään. Kesällä 2017 Japan Sakura Foundation valitsi Roihuvuoren Hanami-juhlan kolmanneksi viralliseksi ulkomaalaiseksi yhteistyöjuhlaksi. Kaksi muuta yhteistyöjuhlaa on Washingtonin National Cherry Blossom Festival ja Hampurin Japanisches Kirschblütenfest. Vuoden 2018 aikana selvitellään mitä mahdollisuuksia Japan Sakura Foundation tarjoaa juhlien kehittämiseen.
• Roihuvuoren Kyläjuhlat - niminen asukastilaisuus on järjestetty kuuden vuoden aikana erittäin laajana tapahtumana ja viimeksi jopa kaksipäiväisenä. Kyläjuhlien idea kasvoi aikoinaan Roihuvuori Päivien kehittämisideasta. Seuran toiminnan ja kyläjuhlien innoittamana Roihuvuoreen on kasvanut monia uusia tapahtumia, joita ovat olleet järjestämässä seuran kanssa niin Nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, seurakunta, musiikkiopisto ym. vastaavanlaiset yhteisöt. Vuonna 2018 Kyläjuhlien järjestämistä arvioidaan seuran voimavarojen ja alueen muiden toimijoiden aktiivisuuden mukaan.
• Asukkaiden aktivoimiseksi vuonna 2009 aloitettuja asukasiltoja jatketaan. Asukasillat keskittyvät ajankohtaisiin ja asukkaita puhuttaviin teemoihin. Suunnitteilla on esimerkiksi asukasiltoja energiansäästöstä ja kaupunkiviljelystä. Kokouspaikkojen tuttuina pitämiseksi tilaisuudet tapahtuvat lähinnä Tuhkimon puistossa sijaitsevassa rakennuksessa, kirjastolla tai Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa.
• Seura pyrkii lisäämään vapaehtoisten talkoolaisten koordinointia. Vapaaehtoiset ovat seuran tärkein resurssi. Kirjastossa järjestetään perinteinen vapaaehtoisten palkitsemistilaisuus Roihuvuori-karonkka, joka on muodostunut tärkeäksi tapahtumaksi alueellisen yhteisöllisyyden rakentamisessa. Karonkka tilaisuus on järjestetty vuodesta 2010 saakka.
• Maalliskuussa järjestetään kaksipäiväiset Roihuvuoren kirjamessut, joka on osa kirjaston 60-vuotisjuhlia.
• Vappuna seura järjestää perinteisen nyyttäripiknik tilaisuuden Satumaan/Keijukaisen puistossa. Näin tarjotaan roihuvuorelaisille perheille mahdollisuus osallistua yhteisölliseen vapunviettoon ilman että tarvitsee lähteä keskikaupungille.
• Vuoden aikana ollaan yhteistyössä Roihuvuoren lasten ja nuorten Roihukino-festivaalin järjestämisessä mikäli festivaali toteutuu.
• Seura tukee konserttitoimintaa alueen ravintoloissa, kahviloissa, kirjastolla, Itä-Helsingin musiikkiopistolla ja muissa julkisissa tiloissa PA-laitteiden lainojen ja ilmoitusavun muodossa ja näin tukee alueen kulttuuritarjontaa ja mahdollistaa roihuvuorelaisille artisteille esiintymismahdollisuuksia. Seura on itse järjestämässä alueella vuonna 2016 alkanutta Voodoo Music Club toimintaa jatketaan. Klubissa vierailevat huippujazzartistit. Toimintaan on saatu avustus Musiikin edistämissäätiöltä.
• Seura osallistuu monen polven tapahtuman MopoRockin järjestämiseen Nuorisoasiainkeskuksen ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kanssa, mikäli se järjestetään 2018 Palvelutalon remontin valmistuttua.
• Keväällä järjestetään mahdollisuuksien mukaan pyörien huolto- ja kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä. Lisäksi järjestetään kesäaikana muutama pyöränkorjaustapahtuma Tuhkimon puistossa.
• Vuonna 2014 Strömsinlahden alueella alkanutta jättipalsamin kitkentäprojektia jatketaan Metsäselänteen ja Prinsessantien läheisyydessä ja mahdollisesti laajemminkin.
• Vuoden 2018 Roihuvuorelaisen valinta julkistetaan elokuussa joko kyläjuhlan yhteydessä, Mopo Rock –tapahtumassa tai Itsenäisyys päivän lipunnoston yhteydessä. Perinteiseen tapaan kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus etukäteen äänestää ehdolle omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee valinnan esitysten perusteella. Vuoden Roihuvuorelaisen kunniaksi istutetaan kirsikkapuu kirsikkapuistoon.
• Järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus 6.12. yhdessä seurakunnan kanssa Roihuvuoren kirkolla.
• Seura jatkaa Roihuvuoren asukkaiden yhteisen perunapellon toimintaa. Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada hallintaansa miniviljelypalstoja yhteisöviljelmän yhteydessä. Tutkitaan mahdollisuutta hankkia mehiläispesiä viljelypalstan yhteyteen. Yhteistyötä Roihuvuoren ammattioppilaitoksen kokkilinjan kanssa jatketaan ja koululaisten viljely-yhteistyötä alueen alakoulujen kanssa kehitetään.
• Järjestetään Roihuvuoren sisäinen jalkapallo-ottelu. Harkitaan myös lisäksi pesäpallo-ottelun järjestämistä yhdessä Roihu ry:n kanssa.
• Järjestetään taloyhtiöiden välinen petanque-turnaus. Turnaus on järjestetty vuodesta 2017 asti. Palkintona voittaneelle taloyhtiölle annetaan prunus avium-kirsikkapuu. Turnauksella kannustetaan taloyhtiöitä yhteisöllisyyden luomiseen.
• Seuralle valmistui vuonna 2016 jäsentensä käyttöön tarkoitettu Ruma Ankanpoikanen niminen yhteisövene. Veneellä voi soutaa tai purjehtia. Venetalkoita järjestetään talven aikana.
• Seura pyrkii järjestämään myös veneilykoulutusta asukkaille. Erityisesti kiinnitetään huomiota veneilyturvallisuuteen.
• Selvitetään mahdollisuus järjestää Roihuvuoren Meripäivät. Meripäivien tarkoituksena on kehittää satama-aluetta ja sen viihtyisyyttä.
• Selvitetään Strömsinlahdella sijaitsevan yleisen matokompostin ottamista seuran huollettavaksi.
• Edistetään Roihuvuoren vesitornin ympärille suunnitellun graffitigallerian toteuttamista.
• Kaupunki on myös parantamassa ja kehittämässä Japanilaistyylisen puutarhan ja Kirsikkapuiston aluetta. Seura osallistuu aktiivisesti työskentelyyn omilla ideoillaan. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta istuttaa kirsikkapuita puistot yhdistävälle kevyenliikenteen reitille.
• Seuralla on muutaman vuoden ollut hanke jossa pyritään istuttamaan erilaisia imeläkirsikkapuita (prunus avium) eri puolille Roihuvuorta ja näin vahvistaa mielikuvaa Roihuvuoresta kirsikkapuiden kaupunginosana. Imeläkirsikat ovat syötäviä ja ne tuottavat sitä enemmän satoa mitä useampia niitä on. Syksyyn 2017 mennessä istutettujen imeläkirsikkapuiden määrä on 33. Vuonna 2018 on tarkoitus istuttaa vähintään 10 uutta puuta. Pitkällä tähtäyksellä imeläkirsikkapuiden määrää on tarkoitus nostaa sataanviiteenkymmeneen.
• Seura järjestää yhdessä Tammisalo-seuran kanssa uudenvuoden ilotulitustapahtuman kaupunginosien välisellä tekosaarella. Tapahtuman tarkoituksena on keskittää ilotulitus sellaiselle alueelle, jolla mahdollinen häiriö koirille ja ihmisille olisi mahdollisimman pieni.


Aloitteet ja lausunnot
• Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot ovat luettavissa seuran nettisivuilta.
• Seura myös tekee aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisilta saaduista palautteista ja heidän mielestään kehitettävistä ja parannettavista asioista.

Yhteistoiminta
• Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä.
• Seura valmistelee toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa erilaisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu pitää seuran tilaisuuksia ja seurakunnalta on saatu laajaa toimistopalvelujen käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää.
• Seura jatkaa muiden yhdistysten ja toimijoiden tukemista resurssiensa mukaan. Seuran tuki on ollut yleensä tavaran kuten telttojen, äänentoistolaitteiden, ruuanvalmistusvälineiden ym. kaluston lainaamista tai konsultaatiota tapahtumien lupa-asioissa ja muissa järjestelyissä. Seuran järjestyksenvalvojat ovat osallistuneet useiden muiden seurojen tilaisuuksien järjestämiseen. Tätä jatketaan vuonna 2018
• Seura jatkaa 2017 alkanutta tiiviimpää kummiyhdistystoimintaa Oulunkylän asukasyhdistyksen kanssa, mikä on sisältänyt konsultointia yhteisön rakentamisessa ja tapahtumien järjestämisessä sekä seuran tavaroiden lainoja Oulunkylän toimijoille.
• Tutkitaan seuran varastotilaongelman ratkaisemista yhdessä Roihuvuoren nuorisotalon kanssa.
• Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia Roihuvuoren kirjastossa auttaen täten kirjastoa toimimaan asukkaiden tilana.

Tiedotus
• Roihuvuoren kylälehti julkaistaan Hanamin yhteydessä. Se on vapaaehtoisvoimin toimitettu korkeatasoinen noin 30-sivuinen lehti, joka käsittelee tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia aktiiveja. Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20.000 kappaleen painoksena. Kylälehti on myös tärkeä seuran taloudellisten resurssien kasvattamisessa. Yhteistyökumppanina toimii Voima Kustannus Oy.
• Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen molemmissa kaupoissa, kirjastossa, sosiaalisessa mediassa ja Tuhkimon kylätalolla.
• Roihuvuori.comin kehittämistä jatketaan vuoden 2018 aikana yhteistyössä Helkan kanssa.
• Hanamia varten ylläpidetään myös www.roihuvuori.fi sivustoa
• Koko kaupunkia ja osana sitä myös Roihuvuorta palvelee Helka ry:n ylläpitämät kotisivut www.kaupunginosat.net
• Helsingin kaupunki on kehittänyt voimakkaasti omaa karttasivustoaan, josta löytyy paljon erinomaista tietoa myös omasta alueestamme osoitteessa kartta.hel.fi
• Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla (3 kpl), kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla.
• Seura ylläpitää aktiivisesti omia sivujaan ja ryhmiään Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa.

Jäsenet
• Seurassa on 13.9.2017 yhteensä 502 jäsentä
• Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa
• Jäsenetuja: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, mahdollisuus perhekohtaiseen 4m2 tai 8m2 kokoisen miniviljelypalstaan, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin ja joidenkin muiden välineiden lainaaminen.

Jäsenyydet
• Seura jatkaa jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä. Lisäksi seuralla on jäsenyys Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä, Kehrä –kaakkoisten kaupunginosayhdistysten johtokunnassa (seuralla on puheenjohtajuus) ja Kapsi ry:ssä.
• Seuran hallituksen puheenjohtaja on Helka ry:n hallituksen varajäsen edustaen kaakkoisen Helsingin yhdistyksiä. Lisäksi seuran entinen puheenjohtaja Veijo Lehto toimii Helka ry:n puheenjohtajan
• Veijo Lehto on myös Suomen Kotiseutuliiton valtuuskunnan jäsen.

Hallinto
• Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä.
• Seuran käytännön pyörittämisestä vastaa toiminnanjohtaja
• Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
• Seura palkkaa myös toiminnanjohtajan/yhteisöpedagogin, mikäli kaupungin avustus antaa siihen myöten. Työntekijän pyörittää seuran hallintoa, tukee asukkaista lähtevien ideoiden toteutusta, aktivoi ja verkostuttaa alueen asukkaita ja toimijoita. Vastaa seuran tavaroiden lainoista ja kunnostuksesta sekä järjestää tapahtumien lupaprosessit.

Helsingissä, joulukuun 15. päivänä 2017


Roihuvuori-Seura r.y.


Johtokunta 

 

 

 


LUONNOS/HALLITUKSEN ESITYS

Roihuvuori-Seura r.y:n alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tausta
Roihuvuori-seura ry. on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden, sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen puolesta.  

Seura pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta ja lisäämään paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi. Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on myös jäsenenä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksessä.
Seura on perustettu 13.11.1960. 

Toiminta vuonna 2017
Seuran kuudentenakymmenentenä seitsemänä toimintavuonnaan seura panostaa seuraaviin toimintoihin: 

Seura yleensä
· Seura jatkaa toteutettua toimintalinjaa, jolla on saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta osana Itä-Helsingin imagon muuttumiseen myönteisemmäksi.
Myös roihuvuorelaisten oma käsitys alueesta on muuttunut positiivisemmaksi. Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia. Vuoden aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 250 eri vapaaehtoista eri projekteissa. Seura panostaa edelleen uusien vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille. 


· Toiminnallaan seura kannustaa alueen asukkaita yhteistoimiin erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri sosioekonomisten ryhmien aktivoimiseen. 
Seura panostaa erityisesti alueelle muuttavien maahanmuuttajien integroimiseen yhteisöön. 

· Seura pyrkii tukemaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä.
Erityisesti pyritään varmistamaan monipuolisten kahvila- ja ravintolapalveluiden syntyminen ja säilyminen Roihuvuoressa. 

Jäsenhankinta
· Jäsenmäärä on kasvanut viimevuosina voimakkaasti ja seuralla jäseniä 27.11.2016 on 429, mikä on noin 7% alueen aikuisväestöstä. Tavoitteena vuodelle 2017 on jatkaa jäsenhankinta ja saada vähintään 50 - 60 uutta jäsentä.


Tuhkimon asukaspuisto ja väliaikainen kylätalo
· Tuhkimon toteuttaminen eteni kuluvan vuoden aikana niin, että alueelle pystytetty väliaikainen Kylätalo oli niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien aktiivisessa käytössä. Toimintavuoden aikana väliaikaisessa Kylätalossa jatketaan hyvää ja aktiivista toimintaa puistossa ja pidetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia puiston eri käyttäjäryhmille. 
· Seura järjestää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa Kylätalossa samoin kuin myös asukastilaisuuksien järjestämiset, mikäli odotettavissa olevat yleisömäärät mahtuvat tiloihin  
· Seura jatkaa Tuhkimon puiston 2014 alkanutta kunnostamista talkoilla yhdessä Rakennusviraston puisto-osaston kanssa. 
· Tuhkimon alueen viihtyisyyttä parannetaan. 
· Seura jatkaa 2016 alkanutta Tuhkimon hylätyn uima-altaan muuttamista skeittipuistoksi talkoilla. 
· Seura tutkii mahdollisuutta korvata väliaikainen kylätalo paremmin toimintaa sopivalla pysyvällä rakennuksella. 

Tapahtumat
· Vuonna 2017 seura järjestää itse tapahtumia ja tukee muita toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisestä. 
· Keväinen Hanami -juhla järjestetään Kirsikkapuistossa myös toukokuussa 2017.
Kyseessä on järjestyksessään jo kymmenes kirsikankukkien katselujuhla. Juhlan järjestämiseen pyritään edelleen saamaan osallistumaan lisäksi kaupungin puisto-osasto ja Suomessa toimivia japanilaiseen kulttuuriin liittyviä yhteistyökumppaneita sekä suomalaisia yhteisöjä.
Johtuen Hanamin suosion ja yleisömäärän jatkuvasta kasvusta seura lisää panostusta tapahtuman järjestämiseen. Sponsorituloja pyritä kasvattamaan vastaamaan juhlan kokoa. Varsinkin juhlan visuaalisia elementtejä tulee lisätä väkimäärän kasvaessa. 
· Roihuvuoren Kyläjuhlat - niminen asukastilaisuus on järjestetty kuuden vuoden aikana erittäin laajana tapahtumana ja viimeksi jopa kaksipäiväisenä. Kyläjuhlien idea kasvoi aikoinaan Roihuvuori Päivien kehittämisideasta. Seuran toiminnan ja kyläjuhlien innoittamana Roihuvuoreen on kasvanut monia uusia tapahtumia, joita ovat olleet järjestämässä seuran kanssa niin Nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, seurakunta, musiikkiopisto ym.  vastaavanlaiset yhteisöt. Vuonna 2017 Kyläjuhlien järjestämistä arvioidaan seuran voimavarojen ja alueen muiden toimijoiden aktiivisuuden mukaan. 
· Asukkaiden aktivoimiseksi vuonna 2009 aloitettuja asukasiltoja jatketaan. Asukasillat keskittyvät ajankohtaisiin ja asukkaita puhuttaviin teemoihin. Suunnitteilla on esimerkiksi asukasiltoja energiansäästöstä, hissien rakentamisesta, alueen kaavoitustilanteesta ja tapahtumien ulkomainonnasta. 
Kokouspaikkojen tuttuina pitämiseksi tilaisuudet tapahtuvat lähinnä Tuhkimon puistossa sijaitsevassa rakennuksessa, kirjastolla tai Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa. 
· Seura pyrkii lisäämään vapaehtoisten talkoolaisten koordinointia.
Vapaaehtoiset ovat seuran tärkein resurssi. Kirjastossa järjestetään perinteinen vapaaehtoisten palkitsemistilaisuus Roihuvuorikaronkka, joka on muodostunut tärkeäksi tapahtumaksi alueellisen yhteisöllisyyden rakentamisessa. Karonkka tilaisuus on järjestetty vuodesta 2010 saakka. 
· Vappuna seura järjestää perinteisen nyyttäripiknik-tilaisuuden Satumaan/Keijukaisen puistossa. Näin tarjotaan roihuvuorelaisille perheille mahdollisuus osallistua yhteisölliseen vapunviettoon.  
· Vuoden aikana ollaan yhteistyössä Roihuvuoren lasten ja nuorten Roihukino-festivaalin järjestämisessä mikäli festivaali toteutuu. 
· Seura tukee Roihuvuoren äitien ja isien orkesterin harjoitus- ja konserttitoimintaa. 
· Seura tukee konserttitoimintaa alueen ravintoloissa, kahviloissa, kirjastolla Itä-Helsingin musiikkiopistolla ja muissa julkisissa tiloissa PA-laitteiden lainojen ja ilmoitusavun muodossa ja näin tukee alueen kulttuuritarjontaa ja mahdollistaa roihuvuorelaisille artisteille esiintymismahdollisuuksia. 
· Seura osallistuu monen polven tapahtuman MopoRockin järjestämiseen Nuorisoasiainkeskuksen ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kanssa, mikäli se järjestetään 2017. 
· Keväällä järjestetään mahdollisuuksien mukaan pyörien huolto- ja kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä. Lisäksi järjestetään kesäaikana muutama pyöränkorjaustapahtuma Tuhkimon puistossa. 
· Vuonna 2014 Strömsinlahden alueella alkanutta jättipalsamin kitkentäprojektia jatketaan Metsäselänteen ja Prinsessantien läheisyydessä ja mahdollisesti laajemminkin. 
· Vuoden 2017 Roihuvuorelaisen valinta julkistetaan elokuussa joko kyläjuhlan yhteydessä tai sitten Mopo Rock tapahtumassa. Perinteiseen tapaan kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus etukäteen äänestää ehdolle omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee valinnan esitysten perusteella. Vuoden Roihuvuorelaisen kunniaksi istutetaan kirsikkapuu kirsikkapuistoon.  
· Järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus 6.12. yhdessä seurakunnan kanssa Roihuvuoren kirkolla. 
· Seura jatkaa Roihuvuoren asukkaiden yhteisen perunapellon toimintaa. Peltoa laajennetaan ja kasvatettavien lajien määrää kasvatetaan.
Lisäksi aloitetaan viljelypalstatoiminta Perunapellon viereisellä niityllä, mikäli neuvottelut kaupungin kanssa johtavat hyvään lopputulokseen ja saadaan siihen lupa. Yhteistyötä Roihuvuoren ammattioppilaitoksen kokkilinjan kanssa jatketaan ja koululaisten viljely-yhteistyötä alueen alakoulujen kanssa kehitetään. 
· Järjestetään Roihuvuoren sisäinen jalkapallo-ottelu. Harkitaan myös lisäksi pesäpallo-ottelun järjestämistä yhdessä Roihu ry:n kanssa. 
· Seuralle valmistui vuonna 2016 jäsentensä käyttöön tarkoitettu Ruma Ankanpoikanen niminen yhteisövene. Veneellä voi soutaa tai purjehtia. Venetalkoita järjestetään talven aikana. Lisäksi veneen omat ohjesivustot  (www.roihuvuori.fi/rumaankanpoikanen) on tarkoitus viimeistellä alkukesään mennessä. 
· Seura pyrkii järjestämään myös veneilykoulutusta asukkaille. Erityisesti kiinnitetään huomiota veneilyturvallisuuteen. 
· Selvitetään mahdollisuus järjestää Roihuvuoren Meripäivät. Meripäivien tarkoituksena on kehittää satama-aluetta ja sen viihtyisyyttä. 
· Selvitetään Strömsinlahdella sijaitsevan yleisen matokompostin ottamista seuran huollettavaksi. 
· Edistetään Roihuvuoren Vesitornin ympärille suunnitellun graffitigallerian toteuttamista. 
· Kaupunki on myös parantamassa ja kehittämässä Japanilaistyylisen puutarhan ja Kirsikkapuiston aluetta. Seura osallistuu aktiivisesti työskentelyyn omilla ideoillaan. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta istuttaa kirsikkapuita puistot yhdistävälle kevyenliikenteen reitille. 
· Seuralla on muutaman vuoden ollut hanke jossa pyritään istuttamaan erilaisia imeläkirsikkapuita (prunus avium) eri puolille Roihuvuorta ja näin vahvistaa mielikuvaa Roihuvuoresta kirsikkapuiden kaupunginosana. Imeläkirsikat ovat syötäviä ja ne tuottavat sitä enemmän satoa mitä useampia niitä on.
Syksyllä 2016 istutettujen imeläkirsikkapuiden määrä oli 12. Vuonna 2017 on tarkoitus istuttaa vähintään 10 uutta puuta. Pitkällä tähtäyksellä imeläkirsikkapuiden määrää on tarkoitus nostaa yli viiteenkymmeneen. 
· Seura järjestää yhdessä Tammisalo-seuran kanssa uudenvuoden ilotulitustapahtuman kaupunginosien välisellä tekosaarella. Tapahtuman tarkoituksena on keskittää ilotulitus sellaiselle alueelle, jolla mahdollinen häiriö koirille ja ihmisille olisi mahdollisimman pieni.  

Aloitteet ja lausunnot
· Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot ovat luettavissa seuran nettisivuilta. 
· Seura myös tekee aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisilta saaduista palautteista ja heidän mielestään kehitettävistä ja parannettavista asioista.

Yhteistoiminta
· Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä. 
· Seura valmistelee toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa erilaisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu pitää seuran tilaisuuksia ja seurakunnalta on saatu laajaa toimistopalvelujen käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää. 
· Seura jatkaa muiden yhdistysten ja toimijoiden tukemista resurssiensa mukaan. Seuran tuki on ollut yleensä tavaran kuten telttojen, äänentoistolaitteiden, ruuanvalmistusvälineiden ym. kaluston lainaamista tai konsultaatiota tapahtumien lupa-asioissa ja muissa järjestelyissä.
Seuran järjestyksenvalvojat ovat osallistuneet useiden muiden seurojen tilaisuuksien järjestämiseen. Tätä jatketaan vuonna 2017 
· Tutkitaan seuran varastotilaongelman ratkaisemista yhdessä Roihuvuoren nuorisotalon kanssa. 
· Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia Roihuvuoren kirjastossa auttaen täten kirjastoa toimimaan asukkaiden tilana.

Tiedotus
· Roihuvuoren kylälehti julkaistaan Hanamin yhteydessä. Se on vapaaehtoisvoimin toimitettu korkeatasoinen noin 30-sivuinen lehti, joka käsittelee tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia aktiiveja. 
Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20.000 kappaleen painoksena. 
Kylälehti on myös tärkeä seuran taloudellisten resurssien kasvattamisessa. Yhteistyökumppanina toimii Voima Kustannus Oy.  
· Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen molemmissa kaupoissa, kirjastossa, sosiaalisessa mediassa ja Tuhkimon kylätalolla. 
· Roihuvuori.comin kehittämistä jatketaan vuoden 2017 aikana yhteistyössä Helkan kanssa. 
· Hanamia varten ylläpidetään myös www.roihuvuori.fi  sivustoa 
· Koko kaupunkia ja osana sitä myös Roihuvuorta palvelee Helka ry:n ylläpitämät kotisivut www.kaupunginosat.net 
· Helsingin kaupunki on kehittänyt voimakkaasti omaa karttasivustoaan, josta löytyy paljon erinomaista tietoa myös omasta alueestamme osoitteessa www.kartta.hel.fi 
· Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla (3 kpl), kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla. 
· Seura ylläpitää aktiivisesti omia sivujaan ja ryhmiään Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa. 

Jäsenet
· Seurassa on 27.11.2016 yhteensä 429 jäsentä 
· Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa 
· Jäsenetuja: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin ja joidenkin muiden välineiden lainaaminen.

Jäsenyydet
· Seura jatkaa jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä. Lisäksi seuralla on jäsenyys Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä ja Kapsi ry:ssä. Vuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta liittyä Meripelastusseuraan. 
· Seuran hallituksen puheenjohtaja on Helka ry:n hallituksen varajäsen edustaen koillisen Helsingin yhdistyksiä. Lisäksi seuran entinen puheenjohtaja Veijo Lehto toimii Helka ry:n puheenjohtajana 
· Veijo Lehto on myös Suomen Kotiseutuliiton valtuuskunnan jäsen. 

Hallinto
· Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä. 
· Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
· Seura selvittää toiminnanjohtajan/yhteisöpedagogin palkkaamista, koska seuran toiminta on laajentunut ja monipuolistunut niin paljon, eikä sen toiminnan koordinoiminen ja pyörittäminen ole mahdollista pelkin vapaaehtoisvoimin.

Helsingissä, joulukuun 14. päivänä 2016
Roihuvuori-seura r.y.
Johtokunta 

 

 

 


Roihuvuori-Seura r.y:n toimintasuunnitelma 2016

Tausta
Roihuvuori-seura ry. on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa.
Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden, sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen puolesta.
Seura pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta ja lisäämään paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi.
Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on myös jäsenenä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksessä.
Seura on perustettu 13.11.1960.

Toiminta vuonna 2016
Toimintavuonna 2016 seura panostaa seuraaviin toimintoihin 

Seura yleensä
*Seura jatkaa toteutettua toimintalinjaa, jolla on saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta osana Itä-Helsingin imagon muuttumiseen myönteisemmäksi.
Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia. Vuoden aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 200 eri vapaaehtoista eri projekteissa. Seura panostaa edelleen uusien vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille.
*Toiminnallaan seura kannustaa alueen asukkaita yhteistoimiin erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri sosioekonomisten ryhmien aktivoimiseen.
*Seura pyrkii tukemaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä. Erityisesti pyritään varmistamaan monipuolisten kahvila- ja ravintolapalveluiden syntyminen ja säilyminen Roihuvuoressa.

Jäsenhankinta
* Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2015 aikana yli 26 uudella jäsenellä. Vuodenvaihteen 2015/2016 jäsenmäärä on noin 500 jäsentä. Tavoitteena vuodelle 2016 on jatkaa aktiivista jäsenhankinta ja saada vähintään 50 - 60 uutta jäsentä.
Tuhkimon asukaspuisto ja väliaikainen kylätalo
* Tuhkimon toteuttaminen eteni kuluvan vuoden aikana niin, että alueelle pystytetty väliaikainen Kylätalo oli niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien aktiivisessa käytössä. Toimintavuoden aikana väliaikaisessa Kylätalossa jatketaan hyvää ja aktiivista toimintaa puistossa ja pidetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia puiston eri käyttäjäryhmille.
* Seura järjestää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa Kylätalossa samoin kuin myös asukastilaisuuksien järjestämiset.
* Seura jatkaa Tuhkimon puiston 2014 alkanutta kunnostamista talkoilla yhdessä Rakennusviraston puisto-osaston kanssa.
* Tuhkimon alueen valaistuksen parantamista edistetään.
*Seura tukee myös Tuhkimon alueelle kaavailtua skeittipuisto projektin toteutumista.
Tapahtumat
*Vuonna 2016 seura järjestää itse tapahtumia ja tukee muita toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisestä.
* Keväinen Hanami -juhla järjestetään Kirsikkapuistossa myös vuonna 2016.
Kyseessä on järjestyksessään jo yhdeksäs kirsikankukkien katselujuhla. Juhlan järjestämiseen pyritään edelleen saamaan osallistumaan lisäksi kaupungin puisto-osasto ja Suomessa toimivia japanilaiseen kulttuuriin liittyviä yhteistyökumppaneita sekä suomalaisia yhteisöjä. Johtuen Hanamin suosion ja yleisömäärän jatkuvasta kasvusta seura lisää panostusta tapahtuman järjestämiseen. 
* Roihuvuoren Kyläjuhlat - niminen asukastilaisuus on järjestetty viisi kertaa. viimeisen 6 vuoden aikana erittäin laajana tapahtumana ja viimeksi jopa kaksipäiväisenä. Kyläjuhlien idea kasvoi aikoinaan Roihuvuori Päivien kehittämisideasta. Seuran toiminnan ja kyläjuhlien innoittamana Roihuvuoreen on kasvanut monia uusia tapahtumia, joita ovat olleet järjestämässä seuran kanssa niin Nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, seurakunta, musiikkiopisto ym. vastaavanlaiset yhteisöt. Vuonna 2016 Kyläjuhlien järjestämistä arvioidaan seuran voimavarojen ja alueen muiden toimijoiden aktiivisuuden mukaan.
* Asukkaiden aktivoimiseksi vuonna 2009 aloitettuja asukasiltoja jatketaan. Asukasillat keskittyvät ajankohtaisiin ja asukkaita puhuttaviin teemoihin. Suunnitteilla on esimerkiksi asukasiltoja energiansäästöstä, seuran yhteisöveneen käytöstä, taloyhtiöiden hyvistä käytännöistä, yleiskaavasta ja tapahtumien ulkomainonnasta. Kokouspaikkojen tuttuina pitämiseksi tilaisuudet tapahtuvat lähinnä Tuhkimon puistossa sijaitsevassa rakennuksessa, kirjastolla tai Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa.
* Vuoden aikana ollaan yhteistyössä Roihuvuoren lasten ja nuorten Roihukino-festivaalin järjestämisessä.
* Syksyllä 2015 Laajasaloon avattiin kaupungin tiloihin pakolaiskeskus. Seura tukee aktiivisesti yhdessä Wellcome Roihuvuori-ryhmän kanssa pakolaisten kotoutumista ja järjestää yhteistä tekemistä pakolaisten kanssa. Seuran vapaaehtoiset osallistuvat vanhojen polkupyörien kunnostamiseen pakolaisten käyttöön Roihuvuoren Dynamo- polkupyräkerhon kanssa. Pakolaisia on ollut mukana käsityöryhmissä ja yhteisiä ruuanvalmistus iltamia suunnitellaan.
*Seura tukee Roihuvuoren äitien ja isien orkesterin harjoitus- ja konserttitoimintaa.
* Keväällä järjestetään pyörien huolto- ja kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä. Lisäksi järjestetään kesäaikana muutama pyöränkorjaustapahtuma Tuhkimon puistossa.
* Kesällä järjestetään 1 - 2 kotiseutupyöräretkeä lähialueille sekä tasaisin väliajoin nk. pyöräileviä työmatkabusseja aamuisin.
* Ostarilla jatketaan alueen kunnostustapahtumia yhdessä HOKin ja K-kaupan kanssa.
*Vuonna 2014 alkanutta jättipalsamin kitkentäprojektia jatketaan Strömsinlahden alueella ja mahdollisesti laajemminkin. Ostarin istutus alueen maaperä on huonolaatuista ja täynnä rikkaruohon siemeniä. Seura tutkii yhdessä alueen omistajien kanssa maaperän vaihdon mahdollisuutta.
*Vuoden 2016 Roihuvuorelaisen valinta julkistetaan myös elokuun asukastilaisuuden yhteydessä. Perinteiseen tapaan kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus etukäteen äänestää ehdolle omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee valinnan esitysten perusteella. Vuoden Roihuvuorelaisen kunniaksi istutetaan kirsikkapuu kirsikkapuistoon.
* Järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus 6.12. yhdessä seurakunnan kanssa Roihuvuoren kirkolla.
* Roihuvuoren Kaupunkipolku-projektin toteutus viimeistellään seuran toimesta yhdessä koko kaupungissa asiaa vetävän Pauli Salorannan kanssa. Kotiseutu polku on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2016.
* Seura jatkaa Roihuvuoren asukkaiden yhteisen peruna- ja raparperipellon hoitamista. Peltoa laajennetaan ja kasvatettavien lajien määrää kasvatetaan.
* Järjestetään Roihuvuoren sisäinen jalkapallo-ottelu. Harkitaan myös lisäksi pesäpallo-ottelun järjestämistä
* Kehitetään toimiva lainausjärjestelmä seuran talkoilla tehdyn yhteisöveneen lainaamista varten. Varustetaan vene purjeilla ja pelastusliiveillä ja tehdään toimivat ohjeet käyttäjille.
*Edistetään Roihuvuoren Vesitornin ympärille suunnitellun graffitiseinän toteuttamista.
*Kahvila Peukaloisen kahvilatoimintaa pidetään erilaisten tapahtumien yhteydessä mikäli kaupallista kahvilapalvelua ei ole saatavissa.
* Osallistutaan KULKEN Helsinki-päivänä 12.6. järjestämään asukastoiminnan esittelytilaisuuteen Senaatintorilla.
* Kaupunki on aloittanut Kirsikkapuiston ja Japanilaisen puutarhan jatkosuunnittelun. Seura osallistuu aktiivisesti työskentelyyn rakennusviraston työryhmässä.
Aloitteet ja lausunnot
*Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot ovat luettavissa seuran nettisivuilta.
*Seura myös tekee aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisilta saaduista palautteista ja heidän mielestään kehitettävistä ja parannettavista asioista.
*Helsingin uuden yleiskaavan suunnitteluprosessi on tärkeä kaikkien Helsingin eri kaupunginosien kannalta. Seura osallistuu aktiivisesti kyseiseen valmistelutyöhön.
Yhteistoiminta
* Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä.
* Seura valmistelee toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa erilaisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu pitää seuran tilaisuuksia ja seurakunnalta on saatu laajaa toimistopalvelujen käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää.
* Herttoniemen kiertoliittymän, Itäkeskuksessa Itäväylän ja Kehä I:n risteyksen, Herttoniemen ja Roihuvuoren alueen kirjastojen siirtämiseen liittyvät ehdotukset sekä Herttoniemen uimahallin toteutus ovat tärkeitä yhteistoiminta-asioita kaikkien alueella toimivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Seura on aktiivinen kokoonkutsuja käsittelemään kyseisiä asioita.
* Seura jatkaa muiden yhdistysten ja toimijoiden tukemista resurssiensa mukaan. Seuran tuki on ollut yleensä tavaran kuten telttojen, äänentoistolaitteiden, ruuanvalmistusvälineiden ym. kaluston lainaamista tai konsultaatiota tapahtumien lupa-asioissa ja muissa järjestelyissä. Seuran järjestyksenvalvojat ovat osallistuneet useiden muiden seurojen tilaisuuksien järjestämiseen. Vuonna 2015 seura tuki 26 eri yhdistyksen tai toimijoiden toimintaa kalustolainoilla tai nimellisillä kalustovuokrilla. Tätä jatketaan vuonna 2016.
* Tutkitaan seuran varastotilaongelman ratkaisemista yhdessä Roihuvuoren nuorisotalon kanssa.
* Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia Roihuvuoren kirjastossa auttaen täten kirjastoa toimimaan asukkaiden tilana.

Tiedotus
*Roihuvuorien kylälehti julkaistaan Hanamin yhteydessä. Se on vapaaehtoisvoimin toimitettu korkeatasoinen noin 30-sivuinen lehti, joka käsittelee tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia aktiiveja. Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20.000 kappaleen painoksena. Yhteistyökumppanina toimii Voima Kustannus Oy.
* Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen molemmissa kaupoissa, kirjastossa, sosiaalisessa mediassa ja Tuhkimon kylätalolla.
*Roihuvuori.comin ulkoasu päivitettiin vuonna 2015. Jatketaan asukasporttaalin kehittämistä
*Hanamia varten ylläpidetään myös www.roihuvuori.fi sivustoa
*Koko kaupunkia ja osana sitä myös Roihuvuorta palvelee Helka ry:n ylläpitämät kotisivut www.kaupunginosat.net
* Helsingin kaupunki on kehittänyt voimakkaasti omaa karttasivustoaan, josta löytyy paljon erinomaista tietoa myös omasta alueestamme osoitteessa www.kartta.helsinginseutu.fi
*Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla, kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla.
* Seura ylläpitää aktiivisesti omia sivujaan ja ryhmiään Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa.

Jäsenet
* Seurassa on 15.12. 2015 yhteensä 481 jäsentä
* Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa
* Jäsenetuja jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin ja joidenkin muiden välineiden lainaaminen.

Jäsenyydet
* Seura jatkaa jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä. Lisäksi seuralla on jäsenyys Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä.
* Seuran hallituksen jäsen on Helka ry:n hallituksen varsinainen jäsen edustaen koillisen Helsingin yhdistyksiä.
Hallinto
* Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä.
* Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
* Seura selvittää toiminnanjohtajan palkkaamista, koska seuran toiminta on laajentunut ja monipuolistunut niin paljon.

Helsingissä, joulukuun 15. päivänä 2015

Roihuvuori-seura r.y.

Johtokunta

 

 

 


Roihuvuori-Seura r.y:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Tausta
Roihuvuori-seura ry. on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden, sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen puolesta. Seura pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta ja lisäämään paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi. 

Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on myös jäsenenä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksessä.

Seura on perustettu 13.11.1960.

Toiminta vuonna 2015

Toimintavuonna 2015 seura panostaa seuraaviin toimintoihin: 

Seura yleensä
● Seura jatkaa toteutettua toimintalinjaa, jolla on saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta osana Itä-Helsingin imagon muuttumiseen myönteisemmäksi. Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia. Vuoden aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 200 eri vapaaehtoista eri projekteissa. Seura panostaa edelleen uusien vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille.
● Toiminnallaan seura kannustaa alueen asukkaita yhteistoimiin erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri sosioekonomisten ryhmien aktivoimiseen.
● Seura pyrkii tukemaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä. Erityisesti pyritään varmistamaan monipuolisten kahvila- ja ravintolapalveluiden syntyminen ja säilyminen Roihuvuoressa.

Jäsenhankinta
○ Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2014 aikana yli 50 uudella jäsenellä. Vuodenvaihteen 2014/2015 jäsenmäärä on noin 468 jäsentä. Tavoitteena vuodelle 2015 on jatkaa aktiivista jäsenhankinta ja saada vähintään 50 - 60 uutta jäsentä.

Tuhkimon asukaspuisto ja väliaikainen kylätalo
● Tuhkimon toteuttaminen eteni kuluvan vuoden aikana niin, että alueelle pystytetty väliaikainen Kylätalo oli niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien aktiivisessa käytössä. Toimintavuoden aikana väliaikaisessa Kylätalossa jatketaan hyvää ja aktiivista toimintaa puistossa ja pidetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia puiston eri käyttäjäryhmille.
● Seura järjestää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa Kylätalossa samoin kuin myös asukastilaisuuksien järjestämiset.
● Seura jatkaa Tuhkimon puiston 2014 alkanutta kunnostamista talkoilla yhdessä Rakennusviraston puisto-osaston kanssa.
● Tuhkimon alueen valaistuksen parantamista edistetään.
● Seura tukee myös Tuhkimon alueelle kaavailtua skeittipuisto projektin toteutumista.

Tapahtumat
● Vuonna 2015 seura järjestää itse tapahtumia ja tukee muita toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisestä.
● Keväinen Hanami -juhla järjestetään Kirsikkapuistossa myös vuonna 2015. Kyseessä on järjestyksessään jo kahdeksas kirsikankukkien katselujuhla. Juhlan järjestämiseen pyritään edelleen saamaan osallistumaan lisäksi kaupungin puisto-osasto ja Suomessa toimivia japanilaiseen kulttuuriin liittyviä yhteistyökumppaneita sekä suomalaisia yhteisöjä. Johtuen Hanamin suosion ja yleisömäärän jatkuvasta kasvusta seura lisää panostusta tapahtuman järjestämiseen.
● Roihuvuoren Kyläjuhlat - niminen asukastilaisuus on järjestetty viiden vuoden aikana erittäin laajana tapahtumana ja viimeksi jopa kaksipäiväisenä. Kyläjuhlien idea kasvoi aikoinaan Roihuvuori Päivien kehittämisideasta. Seuran toiminnan ja kyläjuhlien innoittamana Roihuvuoreen on kasvanut monia uusia tapahtumia, joita ovat olleet järjestämässä seuran kanssa niin Nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, seurakunta, musiikkiopisto ym. vastaavanlaiset yhteisöt. Vuonna 2015 Kyläjuhlien järjestämistä arvioidaan seuran voimavarojen ja alueen muiden toimijoiden aktiivisuuden mukaan.
● Asukkaiden aktivoimiseksi vuonna 2009 aloitettuja asukasiltoja jatketaan. Asukasillat keskittyvät ajankohtaisiin ja asukkaita puhuttaviin teemoihin. Suunnitteilla on esimerkiksi asukasiltoja energiansäästöstä, ikkunaremonteista, taloyhtiöiden hyvistä käytännöistä, hissien rakentamisesta, yleiskaavasta ja tapahtumien ulkomainonnasta. Kokouspaikkojen tuttuina pitämiseksi tilaisuudet tapahtuvat lähinnä Tuhkimon puistossa sijaitsevassa rakennuksessa, kirjastolla tai Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa.
● Vuoden aikana ollaan yhteistyössä Roihuvuoren lasten ja nuorten Roihukino-festivaalin järjestämisessä.
● Seura tukee Roihuvuoren äitien ja isien orkesterin harjoitus- ja konserttitoimintaa.
● Seura osallistuu monen polven tapahtuman MopoRockin järjestämiseen Nuorisoasiainkeskuksen ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kanssa.
● Keväällä järjestetään pyörien huolto- ja kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä. Lisäksi järjestetään kesäaikana muutama pyöränkorjaustapahtuma Tuhkimon puistossa.
● Kesällä järjestetään 1 - 2 kotiseutupyöräretkeä lähialueille sekä tasaisin väliajoin nk. pyöräileviä työmatkabusseja aamuisin.
● Ostarilla jatketaan alueen kunnostustapahtumia yhdessä HOKin ja K-kaupan kanssa.
● Vuonna 2014 alkanutta jättipalsamin kitkentäprojektia jatketaan Strömsinlahden alueella ja mahdollisesti laajemminkin.
● Vuoden 2015 Roihuvuorelaisen valinta julkistetaan myös elokuun asukastilaisuuden yhteydessä. Perinteiseen tapaan kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus etukäteen äänestää ehdolle omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee valinnan esitysten perusteella. Vuoden Roihuvuorelaisen kunniaksi istutetaan kirsikkapuu kirsikkapuistoon.
● Järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus 6.12. yhdessä seurakunnan kanssa Roihuvuoren kirkolla.
● Järjestetään järjestyksenvalvojakoulutusta seuran jäsenille ja seuran vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville henkilöille.
● Roihuvuoren Kaupunkipolku-projektin toteutus viimeistellään seuran toimesta yhdessä koko kaupungissa asiaa vetävän Pauli Salorannan kanssa.
● Seura jatkaa Roihuvuoren asukkaiden yhteisen perunapellon hoitamista. Peltoa laajennetaan ja kasvatettavien lajien määrää kasvatetaan.
● Selvitetään mahdollisuus järjestää Roihuvuoren Meripäivät. Meripäivien tarkoituksena on kehittää satama-aluetta ja kerätä varoja yhteiskäyttöisen purje- ja soutuveneen rahoittamiseksi ja ylläpitämiseksi.
● Järjestetään Roihuvuoren sisäinen jalkapallo-ottelu. Harkitaan myös lisäksi pesäpallo-ottelun järjestämistä
● Edistetään Roihuvuoren Vesitornin ympärille suunnitellun graffitiseinän toteuttamista.
● Kahvila Peukaloisen kahvilatoimintaa pidetään erilaisten tapahtumien yhteydessä mikäli kaupallista kahvilapalvelua ei ole saatavissa.
● Kaupunki on myös parantamassa ja kehittämässä Japanilaistyylisen puutarhan tilaa. Seura osallistuu aktiivisesti työskentelyyn omilla ideoillaan.
● Seura järjestää yhdessä Tammisalo-seuran kanssa uuden vuoden ilotulitustapahtuman kaupunginosien välisellä tekosaarella.

Aloitteet ja lausunnot
● Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot ovat luettavissa seuran nettisivuilta.
● Seura myös tekee aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisilta saaduista palautteista ja heidän mielestään kehitettävistä ja parannettavista asioista.
● Helsingin uuden yleiskaavan suunnitteluprosessi on tärkeä kaikkien Helsingin eri kaupunginosien kannalta. Seura osallistuu aktiivisesti kyseiseen valmistelutyöhön.

Yhteistoiminta
● Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä.
● Seura valmistelee toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa erilaisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu pitää seuran tilaisuuksia ja seurakunnalta on saatu laajaa toimistopalvelujen käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää.
● Herttoniemen kiertoliittymän, Itäkeskuksessa Itäväylän ja Kehä I:n risteyksen, Herttoniemen ja Roihuvuoren alueen kirjastojen siirtämiseen liittyvät ehdotukset sekä Herttoniemen uimahallin toteutus ovat tärkeitä yhteistoiminta-asioita kaikkien alueella toimivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Seura on aktiivinen kokoonkutsuja käsittelemään kyseisiä asioita.
● Seura jatkaa muiden yhdistysten ja toimijoiden tukemista resurssiensa mukaan. Seuran tuki on ollut yleensä tavaran kuten telttojen, äänentoistolaitteiden, ruuanvalmistusvälineiden ym. kaluston lainaamista tai konsultaatiota tapahtumien lupa-asioissa ja muissa järjestelyissä. Seuran järjestyksenvalvojat ovat osallistuneet useiden muiden seurojen tilaisuuksien järjestämiseen. Tätä jatketaan vuonna 2015.
● Vuonna 2014 seura tuki mm. seuraavien yhdistysten ja toimijoiden toimintaa:
a. Asunnottomien yö tapahtuma,
b. Helsinki PRIDE-tapahtuma,
c. Herttoniemi-seura ry,
d. Jalkapalloseura Herttoniemen toverit ry,
e. Kallio Block Party,
f. Kalliolan setlementti yhdistys,
g. Kallio kukkii,
h. Koululaisten puutarhayhdistys,
i. Maailma kylässä -festivaali,
j. Steiner -päiväkoti Mansikkala,
k. Maunula-seura ry:n Makkaraa ja musiikkia tapahtuma,
l. MLL:n Tammisalon ja Roihuvuoren yhdistys,
m. Omaiset mielenterveyden tukena ry,
n. Oranssi ry,
o. Porolahden päiväkodin vanhempain yhdistys,
p. Rauhanpuolustajat ry:n PAX-festivaali,
q. Rakkauden pesäpallotapahtuma,
r. Roihu ry,
s. Roihukino ry,
t. Roihuvuoren nuorisotalo,
u. Roihuvuoren palvelutalo
v. Roihuvuoren seurakunta.
● Tutkitaan seuran varastotilaongelman ratkaisemista yhdessä Roihuvuoren nuorisotalon kanssa.
● Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia Roihuvuoren kirjastossa auttaen täten kirjastoa toimimaan asukkaiden tilana.

Tiedotus
● Roihuvuorien kylälehti julkaistaan Hanamin yhteydessä. Se on vapaaehtoisvoimin toimitettu korkeatasoinen noin 30-sivuinen lehti, joka käsittelee tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia aktiiveja. Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20.000 kappaleen painoksena. Yhteistyökumppanina toimii Voima Kustannus Oy.
● Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen molemmissa kaupoissa, kirjastossa, sosiaalisessa mediassa ja Tuhkimon kylätalolla.
● Roihuvuori.comin ulkoasu päivitetään vuoden 2015 kevään aikana yhteistyössä Helkan kanssa.
● Hanamia varten ylläpidetään myös www.roihuvuori.fi sivustoa
● Koko kaupunkia ja osana sitä myös Roihuvuorta palvelee Helka ry:n ylläpitämät kotisivut www.kaupunginosat.net
● Helsingin kaupunki on kehittänyt voimakkaasti omaa karttasivustoaan, josta löytyy paljon erinomaista tietoa myös omasta alueestamme osoitteessa www.kartta.helsinginseutu.fi
● Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla, kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla.
● Seura ylläpitää aktiivisesti omia sivujaan ja ryhmiään Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa.

Jäsenet
● Seurassa on 30.9 2014 yhteensä 468 jäsentä
● Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa
● Jäsenetuja jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin ja joidenkin muiden välineiden lainaaminen.

Jäsenyydet
● Seura jatkaa jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä. Lisäksi seuralla on jäsenyys Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä.
● Seuran hallituksen jäsen on Helka ry:n hallituksen varsinainen jäsen edustaen koillisen Helsingin yhdistyksiä.
● Puheenjohtaja on myös Suomen Kotiseutuliiton valtuuskunnan jäsen.

Hallinto
● Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä.
● Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
● Seura selvittää toiminnanjohtajan palkkaamista, koska seuran toiminta on laajentunut ja monipuolistunut niin paljon.

Helsingissä, joulukuun 1. päivänä 2014

Roihuvuori-seura r.y.

Johtokunta

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 1. joulukuuta 2014. 

 

 

 


 

Vuosi 2013

Roihuvuori-Seura r.y:n toimintasuunnitelma 2013

Tausta

Roihuvuori-seura ry. on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi, alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden, sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen puolesta. Seura pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta ja lisäämään paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi.

Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on myös jäsenenä Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksessä.

Seura on perustettu 13.11.1960.

Toiminta

Toimintavuonna 2013 seura panostaa seuraaviin toimintoihin:

Seura

 • Seura jatkaa toteutettua toimintalinjaa, jolla on saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta osana Itä-Helsingin imagon muuttumiseen myönteisemmäksi. Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia. Seura panostaa edelleen uusien vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille.
 • Seuran toiminnan kautta luodaan ja ylläpidetään osallisuusrakenteita, jotka mahdollistavat osaltaan hallinnon paikallistamisen kehitystä. Toiminnallaan seura voi kannustaa alueen asukkaita yhteistoimin erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki tämäntyyppisen toiminnan kehittämisessä.

Jäsenhankinta

 • Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2012 aikana yli 50 uudella jäsenellä. Vuodenvaihteen 2012/2013 jäsenmäärä on lähes 400 jäsentä. Tavoitteena vuodelle 2013 on jatkaa aktiivista jäsenhankinta ja saada 50-60 uutta jäsentä.

Tapahtumat

 • Tuhkimon toteuttaminen eteni vuoden 2012 niin, että alueelle saatiin pystytettyä väliaikainen rakennus niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien tarpeeseen. Toimintavuoden aikana Pro Tuhkimo jatkaa hyvää ja aktiivista toimintaa puistossa ja pitää vuoden aikana erilaisia tapahtumia puiston käyttäjäryhmälle. Seura järjestää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa rakennuksessa samoin kuin myös asukastilaisuuksien järjestämiset. Tuhkimolle luodaan sähköinen varausjärjestelmä.
 • Kahvila Peukaloisen osalta johtokunta valmistelee sen aktivoimista ja ratkaisu tehdään kevään aikana. Kahvilatoimintaa pidetään ainakin erilaisten tapahtumien yhteydessä ja muutoinkin tarvittaessa. Samalla on harkittava edut ja haitat jos kahvilatoiminta olisi säännöllisenä järjestelmänä osana lasten ja vanhempien henkilöiden yhdessäoloon tutustumista.
 • Roihuvuoresta on puuttunut yhteinen Asukastalo, jota on valmisteluvaiheessa nimitetty Kylätalo-hankkeeksi. Seura odottaa heti alkuvuodesta RAY:n päätöstä mahdollisesta Kylätalon avustuksesta. Päätöksen ollessa positiivinen seura tekee sopimuksen Kaartin Lasarettien siirtämisestä Tuhkimoon ja alkaa valmistella siirron juridisia, taloudellisia ja teknisiä asioita. Tavoitteena on toteuttaa rakennusprojekti toimintavuoden aikana niin, että tila olisi käyttövalmis vuoden 2014 alusta. Mikäli RAY:n avustusta ei saada johtokunta päättää varasuunnitelmasta, jolla roihuvuorelaisten yhteinen kokoontumistila saadaan toteutettua vakinaiseen käyttöön.
 • Kylätalon toimintaa varten perustetaan toimikunta, joka vastaa lopullisten toteuttamiseen liittyvien päätösten jälkeen kohteen rakennuttamisesta sekä valmistumisen jälkeen käytännön toiminnan järjestämisestä. Toimikunnan jäseniksi pyydetään myös muiden hankkeeseen osallistuneiden tahojen edustajia.
 • Roihuvuoren Kyläjuhlat -niminen asukastilaisuus järjestetään sekin jo perinteiseen tapaan elokuussa 2013. Juhlaa toteuttamaan pyydetään edelleen seuran lisäksi alueellisia muita toimijoita kuten musiikkiopisto, kuvataidekoulu, seurakunta, muut koulut, ravintolat, nuorisotalo, vanhusten palvelutalo, urheiluseura Roihu ry. jne. Yhdessä Monen Polven hankkeen kanssa järjestettäneen myös ohjelmaa Kyläjuhlia edeltävällä viikolla.
 • Keväinen Hanami -juhla järjestetään Kirsikkapuistossa myös vuonna 2013. Kyseessä on järjestyksessään jo kuudes kirsikankukkien katselujuhla. Juhlan järjestämiseen pyritään edelleen saamaan osallistumaan lisäksi kaupungin puisto-osasto ja Suomessa toimivia japanilaiseen kulttuuriin liittyviä yhteistyökumppaneita sekä suomalaisia yhteisöjä.
 • Asukkaiden aktivoimiseksi vuonna 2009 aloitettuja kuukausittaisia asukasiltoja jatketaan. Kokouspaikkojen tuttuina pitämiseksi tilaisuudet tapahtuvat lähinnä Tuhkimon puistossa sijaitsevassa rakennuksessa, Roihuvuoren kirkon seurakuntasalissa tai kirjastossa. Kuukausikokouksia ei pidetä touko- ja heinäkuun välisenä aikana ja elokuun kokousta vastaa Kyläjuhlat -tapahtuma.
 • Vuoden aikana järjestetään Roihuvuoren lasten ja nuorten Roihukino-festivaali.
 • Lumilinnan rakennustapahtuma Linnatalvi järjestetään tammi-maaliskuussa ja samalla selvitetään myös muita talvitapahtumia.
 • Kaupunki on myös parantamassa ja kehittämässä Japanilaistyylisen puutarhan tilaa. Seura osallistuu aktiivisesti tämän työryhmän työskentelyyn omilla ideoillaan.
 • Keväällä järjestetään pyörien huolto- ja kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä.
 • Ostarilla järjestetään alueen kunnostustapahtuma yhdessä Alepan ja K-kaupan kanssa.
 • Osallistutaan Itä-Helsingin Kulttuuriviikot -yhdistyksen järjestämiin näyttelyihin ja tilaisuuksiin.
 • Vuoden 2013 Roihuvuorelaisen valinta julkistetaan myös Kyläjuhlien ajankohtana. Perinteiseen tapaan kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus etukäteen äänestää ehdolle omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee sitten valinnan.
 • Järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus 6.12. yhdessä seurakunnan kanssa Roihuvuoren kirkolla.
 • Järjestetään järjestysmieskoulutus seuran jäsenille ja seuran mukana toiminnassa oleville henkilöille. Selvitetään yhteistyö Roihu ry:n ja Herttoniemi-Seura ry:n kanssa.
 • Kaupunkipolku-projektin selvitystyö aloitetaan seuran toimesta yhdessä koko kaupungissa asiaa vetävän Pauli Salorannan kanssa ja päätös asiaan suhtautumisesta tehdään toimintavuoden aikana.
 • Seura on mukana IHME –tilateoksen toteutuksessa koko toimintavuoden ajan.

Lausunnot

 • Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot ovat luettavissa seuran nettisivuilta.
 • Seura myös valmistelee oma-aloitteisesti aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisten mielestä kehitettävistä ja muutettavista asioista.
 • Helsingin uuden yleiskaavan suunnitteluprosessi on tärkeä kaikkien Helsingin eri kaupunginosien kannalta. Prosessi on tarkoitus aloittaa 2014 mutta valmistelutyö ja eri mietinnöt valmistellaan vuoden 2013 aikana. Seura osallistuu aktiivisesti kyseiseen valmistelutyöhön.

Yhteistoiminta

 • Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä.
 • Seura valmistele toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa erilaisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu pitää seuran tilaisuuksia ja seurakunnalta on saatu laajaa toimistopalvelujen käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää.
 • Herttoniemen kiertoliittymän, Itäkeskuksessa Itäväylän ja Kehä I:n risteyksen, Herttoniemen ja Roihuvuoren alueen kirjastojen siirtämiseen liittyvät ehdotukset sekä Herttoniemen uimahallin toteutus ovat tärkeitä yhteistoiminta-asioita kaikkien alueella toimivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Seura on aktiivinen kokoonkutsuja käsittelemään kyseisiä asioita.

Aloitteet

 • Ostoskeskuksen osalta seuran aloitteesta aloitettu alueen parantaminen ja ilmeen muuttaminen onnistui hyvin kun esitys ns. Apteekintalon peruskorjauksesta toteutettiin ja piha-alueella istutettiin mäntyjä. Piha-alueen kehittämistä ja viihtyisyyden lisäämistä jatketaan kertomusvuoden aikana yhdessä molempien kauppiaiden kanssa.
 • Prinssinpuisto eli entinen Asukaspuisto sai seuran hakemuksesta uuden nimen. Seura jatkaa kyseisen alueen aktiviteettien seuraamista niin, että puisto pysyy kaikkien alueen asukkaiden positiivisena puistoalueena.
 • Seura tekee itse aktiivisesti aloitteita erilaisten uusien tavoitteiden tai ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi.

Tiedotus

 • Hanamin ja Kyläjuhlien yhteydessä on tarkoitus julkaista vapaaehtoisvoimin toimitettua korkeatasoista noin 30-sivuista lehteä, joka käsittelee tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia aktiiveja. Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20.000 kappaleen painoksena. Yhteistyökumppanina toimii Voima Kustannus Oy.
 • Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen molemmissa kaupoissa sekä kirjastossa.
 • Hanamia ja Kylätaloa varten ylläpidetään myös www.roihuvuori.fi sivustoa
 • Koko kaupunkia ja osana sitä myös Roihuvuorta palvelee Helka ry:n ylläpitämät kotisivut www.kaupunginosat.net
 • Helsingin kaupunki on kehittänyt voimakkaasti omaa karttasivustoaan, josta löytyy paljon erinomaista tietoa myös omasta alueestamme osoitteessa www.kartta.helsinginseutu.fi 
 • Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla, kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla.

Jäsenet

 • Seurassa on 31.10 2012 yhteensä 395 jäsentä
 • Seuran jäsenmaksuksi johtokunta esittää edelleen 12 eu-roa vuodessa

Jäsenyydet

 • Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutu-liitto ry:ssä. Lisäksi seuralla on jäsenyys Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä.
 • Seuran puheenjohtaja Veijo Lehto on Helka ry:n hallituksen varsinainen jäsen vuoden 2013 alusta edustaen koillisen Helsingin yhdistyksiä.
 • Puheenjohtaja Lehto on myös Suomen Kotiseutuliiton valtuuskunnan jäsen vuodesta 2012 alkaen.

Hallinto

 • Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä sekä kolme varajäsentä.
 • Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Helsingissä, marraskuun 24. päivänä 2012

Roihuvuori-seura r.y.

Johtokunta