Uutis- ja tapahtuma-arkisto

Äänentoistolaitteet

Roihuvuori-seura on hankkinut käyttöönsä erilaisia äänentoistolaitteita. Laitteita hyödynnetään monissa seuran järjestämissä tilaisuuksissa, kuten vuosittaisessa Hanami-juhlassa toukokuussa. 

Äänentoistolaitteet ovat vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin. 

Laitteistoon kuuluu mikrofoneja ja telineitä, kaiuttimia, mikseripöytä, mp3-soitin sekä vaadittavat johdot. 

 

LAINAUSTIEDOT: 

täydennetään myöhemmin 

Hanami 2013 05 19 KUVA: darth.kipsu.fi

Jättipalsamitalkoot ja majaleiri kesällä 2015

Jättipalsalmitalkoot jatkuvat Strömsin venesataman lähellä kesällä 2015. Talkkoot seuraavan kerran tiistaina 23.6. klo 17. 

 

JATTIPALSAMI mainos

Syyskuusta alkaen Roihuvuoressa Helsingin ensimmäinen Pumptrack-rata

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO ALOITTAA MA 15.6. RAKENTAMAAN UUTTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAA ROIHUVUOREN LIIKUNTAPUISTON POHJOISPUOLELLA OLEVALLE ENTISELLE PYSÄKÖINTIALUEELLE. LÄHIÖRAHASTON TUELLA TOTEUTUVA UUSI LÄHILIIKUNTAPAIKKA VALMISTUU ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN SYYSKUUSSA 2015.

ALUEELLE TULEE HELSINGIN ENSIMMÄINEN BETONINEN PUMPTRACK-RATA, JOKA MAHDOLLISTAA ERI LAJIT, KUTEN PYÖRÄILYN, SKEITTILAUTAILUN, LONGBOARDINGIN, POTKULAUTAILUN JA RULLALUISTELUN. LISÄKSI UUTEEN LÄHILIIKUNTAPAIKKAAN TULEE AIKUISILLE SOPIVA KUNTOILUPISTE. PUMPTRACK-RADAN SUUNNITTELUUN ON OSALLISTUNUT ASIANTUNTIJANA SUOMEN PYÖRÄILYUNIONIN MIKKO PELTONEN.

Pumptrack-kuva

Vuonna 2010 liikuntavirasto ja rakennusvirasto laativat kokonaisvision Roihuvuoren alueelle rakennettavista uusista lähiliikuntapaikoista. Ensin toteutuivat Porolahden peruskoulun pihan ja liikuntapuiston länsiosaan lähiliikuntapaikat. Kesäkuussa alkava uusi lähiliikuntapaikka on suunnitelman viimeinen kohde. Roihuvuoren uusi lähiliikuntapaikka sijoittuu Satumaanpolku 4:n pysäköintialueelle, jonka koko on noin 2 000 m2.

MIKSI LÄHILIIKUNTAPAIKKA?

Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013-2016 on tavoitteena, että helsinkiläisten terveyttä edistävä liikunta lisääntyy ja liikkumattomuus vähenee. Lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttamisen näkökulmasta nämä tavoitteet tarkoittavat sitä, että kaupungin  alueita kartoitetaan ja kehitetään niin, että lähiliikuntapaikkaverkosto tiivistyy.
ScreenHunter 118 Jun. 18 12.00

ROIHUVUORELAISTEN MIELESTÄ LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMIVAT HYVINÄ LIIKUNNANEDISTÄJINÄ

Liikuntavirasto tutki syksyllä 2013 Roihuvuoressa jo toteutuneiden hankkeiden vaikutuksia. Toteutuneilla hankkeilla on ollut merkitystä, sillä 80 % kaikista vastanneista piti valmistuneita lähiliikuntapaikkoja erittäin tai melko hyvinä. Huonoiksi jo valmistuneet lähiliikuntapaikat arvioi alle 5 % vastanneista. Selvästi yli puolet vastaajista koki rakennettujen lähiliikuntapaikkojen vaikuttaneen myönteisesti liikuntamääriin tai liikunnan harrastamisen monipuolisuuksiin. Aikuisvastaajista 90 % piti lähiliikuntapaikkojen jatkokehittämistä "erittäin tärkeänä".

LISÄTIETOJA

Hanna Lehtiniemi
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
Arkkitehti
p. 09 310 87723

Ystävällisin terveisin, Essi Eranka

Essi Eranka
Viestintäpäällikkö
Helsingin kaupungin liikuntavirasto, hallintopalvelut, markkinointi ja viestintä

Hallintopalvelut vastaa viraston yhteisistä hallinto- ja tukipalveluista sekä niiden kehittämisestä

Sähköposti: essi.eranka@hel.fi
Puh. 040 568 1369
PL 4800, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Paavo Nurmen kuja 1 B (Töölön kisahalli)
www.hel.fi/liikunta

 

 [1] Liikuntavirasto myös facebookissa [2], twitterissä [3] ja YouTubessa [4]

Links:
------
[1] http://www.hel.fi/liikunta

 

[2] https://www.facebook.com/liikuntavirasto

 

[3] https://twitter.com/Liikuntavirasto

 

[4] https://www.youtube.com/channel/UC3CNs0gmF1VBq_l0ByMY-uQ/featured 


 

Asukasilta 27.5. siirtyy

Roihuvuori-seuran veneilyä ja seuran venettä käsittelevä asukasilta 27.5. siirtyy myöhäisempän ajankohtaan. 


 

Roihuvuori-seuran asukasilta 27.5.

Roihuvuori-seuran veneily aiheinen 27.5. asukasilta siirtyy myöhäisempän ajankohtaan.

Mitä tehdä Vartiosaarelle?

Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) valmistelee parhaillaan Vartiosaaren osayleiskaavaa. Roihuvuori-seura haluaa ottaa kantaa Vartiosaaren tulevaisuuteen. 

Tuleeko saari säilyttää nykyisellään? Tai tuleeko saarta kehittää kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena? Vai tulisiko saari ottaa asumiskäyttöön ja rakentaa sinne n. 7 000 uuden asukkaan asunnot?   

Ota kantaa Vartiosaaren kohtaloon ja vastaa Roihuvuori-seuran kyselyyn. 

Lisätietoja ja linkki kyselyyn: 

http://roihuvuori.com/uutisia-ja-tapahtumia-mainmenu-215/rakentaminen-mainmenu-209/2803-mita-tehda-vartiosaarelle

Ortoilmakuva Vartiosaaresta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mitä tehdä Vartiosaarelle

Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) laatii Vartiosaaren osayleiskaavaa. Roihuvuori-seura haluaa ottaa kantaa Vartiosaaren tulevaisuuteen.

ScreenHunter 112 May. 19 09.09


Tuleeko saari säilyttää nykyisellään? Tai tuleeko saarta kehittää kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena (edellyttää jalankulkusiltaa)? Vai tulisiko saari ottaa asumiskäyttöön ja rakentaa sinne n. 7 000 uuden asukkaan asunnot? Samalla saaren kautta voitaisiin rakentaa liikenneyhteydet jotka yhdistävät Helsingin keskustan, Laajasalon ja Vuosaaren toisiinsa.

Ota kantaa Vartiosaaren kohtaloon ja vastaa Roihuvuori-seuran kyselyyn. Seuran laatimassa kyselylomakkeessa on mukana yksi kysymys, jossa voi esittää mielipiteensä Vartiosaaren rakentamiseen.

Tietoja kaavaprosessista
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan tiistaina 12. toukokuuta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7–2.
Lautakunnan hyväksymästä luonnoksesta muokataan siitä saatavien mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus on lautakunnan käsiteltävänä syksyllä 2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Saaren asemakaavoitus voisi alkaa vuonna 2017.
Osayleiskaavan luonnos pidetään mielipiteitä varten nähtävillä 21.5.–17.6.2015:
Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
Kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13
Laiturilla, Narinkka 2
kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 17.6.2015 osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo (at) hel.fi. Mielipiteen voi kertoa myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Linkkejä
KSV
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/vartiosaari/

KSV Lautakunta
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/

Roihuvuori-seuran kysely, jossa mukana yksi kysymys Vartiosaaresta
 http://roihuvuori.com/yleiskaavakysely

 

Hyvää Uutta Vuotta 2015

UUDEN VUODEN ILOTULITUS 

Ilotulitteiden ampumminen on luvallista uuden vuoden aattona ja -yönä klo 18:00 ja 06:00 välisenä aikana. Monet haluavatkin jälleen juhlistaa vuoden vaiHtumista tällä perinteisellä tavalla.

Monien asukkaiden toivomuksesta Roihuvuori-Seura ja Tammisaloseura pyytävät, että ilotulitteiden ampuminen keskitettäisiin Tammisalon ja Roihuvuoren välissä olevalle tekosaarelle, jossa on tarkoitukseen sopiva kenttä.

Uusivuosi kartta

Toivomme, että erityisesti lapsiperheet ja muut halukkaat voisivat kokoontua sinne klo 18:00-20:00 välisenä aikana ampumaan ilotulitteitaan. Myös myöhemmät ampumiset olisi hyvä keskittää tälle alueelle.

Näin lisätään koko alueen turvallisuutta, helpotetaan niiden asukkaiden ja kotieläinten oloa, joita melu häiritsee. Samalla saadaan komeampi ilotulistus, kun ammumme ilotulitteita yhdessä.

 • Ilotulitteita ammutaan omalla vastuulla
 • Ota mukaan omat ampumisalustat
 • Käytä tarpeellisia turvavarusteia (mm. turvalasit) ja huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä
 • Älä anna lastesi ampua ilotulitteita yksin
 • Suuntaa raketit vesialueelle - ei yleisille kulkuväylille
 • Vie omat roskasi pois

TAMMISALOSEURA JA ROIHUVUORI-SEURA TOIVOTTAVAT KAIKILLE ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!


 

Vapaaehtoiseksi Laajasaloon?

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus järjestää palvelukeskustoimintaa myös Laajasalossa. Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta Laajasalossa, erityisesti
+65 –vuotiaiden parissa? Voit osallistua pienesti tai suuresti, oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. Puuhaa riittää mm. kulttuurista, liikunnasta ja ihan vaan ihmisten tarinoista kiinnostuneille. Mukana meiningeissä on myös liuta huippukivoja Laajasalolaisia toimijoita, järjestöjä ja toiminnanohjaaja tukemassa vapaaehtoisia. Toimintaa suunnitellaan avoimin mielin ja yhdessä siihen osallistuvien kanssa.

Kysy lisää toiminnanohjaaja Ilja Miskalalta.
S-posti: ilja.miskala@hel.fi, p. 040-5162734


Tonttivuokralaisten asukastilaisuus 8.10.

Helsingin kaupunki valmistautuu uusimaan asuntotonttien maanvuokrasopimukset, jotka päättyvät vuoden 2015 lopussa. Kiinteistövirasto toivottaa teidät tervetulleeksi asikastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan asiasta.

Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 18-20

Paikka: Stadin ammattiopiston auditorio (Prinsessantie2).

Tilausuudessa keskustellaan maanvuoktrasopimusten uusimisen periaatteista ja aikataulusta. Kaupungin puolesta yklsisön kysymyksiin vastaavat kiinteistöviraston tonttiosaston asiantuntijat.

 


 

Roihukino 2014

roihukino2014

 

Roihuvuoren lasten ja nuorten animaatiofestivaali tulee jälleen

1 6 . 1 1 . 2 0 1 4

 

Porolahden alakoululla ja Roihuvuoren kirjastossa, Roihuvuorentie 2.

Ilmoita animaatiosi mukaan 24.10. mennessä!

                  Animaatiotyöpajoja 6.9. alkaen!

Ohjeet ja lisätietoja: www.roihuvuori.fi/roihukino

 

Jättipalsamin kitkentä

OMATOIMINEN KITKENTÄ STRÖMSINLAHDEN TERVALEPPÄLUHDASSA

TervaleppälehtoKuka tahansa voi kitkeä jättipalsamia omatoimisesti kunhan erottaa kitkettävän kasvin hennommasta sulkulaisestaan lehtopalsamista.

Kitke jätesäkkeihin, joita löytyy vinossa kasvavan vanhan salavan kolosta. Tyhjennä kitkentäjätteet kasaan ulkoilutien toisella puolella olevan penkin lähelle, josta Stara kuljettaa jätteet pois.

 

    

Tulostettava ohje: pdfOMATOIMISTA_JÄTTIPALSAMIN_KITKENTÄÄ_2014.pdf


Kotikaupunkipolku Roihuvuoreen

roihuvuori50 valk pienKotikaupunkipolut ovat kartalle koottuja kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupunginosien historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria, julkista taidetta, arkkitehtuuria sekä merkittäviä henkilöhahmoja. Roihuvuoren kotikaupunkipolun kirjoittavat joukko roihuvuorelaisia kirjoittajia ja hanketta koordinoi kotikaupunkipolkukonseptin kehittänyt Pauli Saloranta.

Roihuvuoren kotikaupunkipolkua varten on tehty alustava kohdekartoitus ja kartta, jotka on julkaistu Roihuvuoren kylälehdessä 1/2014. Kohdeluettelon seuraava versio julkaistaan näillä sivuilla kuten myös valmiit kohdetekstit. Kotikaupunkipolku julkaistaan myöhemmin painettuna vihkosena.

Lisätietoja kotikaupunkipoluista löydät osoitteesta www.kotikaupunkipolut.fi. Jos olet halukas osallistumaan Roihuvuoren kotikaupunkipolun tekemiseen, ole yhteydessä Roihuvuori-seuran sihteeriin Jani Marjaseen osoitteessa jani.marjanen@helsinki.fi.


 

Roihuvuoren Kylälehti 1/2014

kyllehtikansi1 2014
Roihuvuoren Kylälehti 1/2014 on ilmestynyt. Lehti tulee jakeluun lähialueen kaupoille ja postiluukkujakona niille joille ilmaisjakelulehdet on sallittu.

Sähköisenä lehden voi lukea tästä linkistä.

 

 

 

 

 

 


 

HANAMI 2014

Sunnuntaina 18.5.2014 Kirsikankukintaa juhlitaan taas Roihuvuoressa! Juhlapaikka on Roihuvuoren kirsikkapuistossa, Sahaajankadun ja Abraham Wetterin tien kulmassa, Porolahden ala-asteen takana. Tarkemmat ohjelmatiedot sivulla:
www.roihuvuori.fi/hanami

hanami-etusivu

Hanamin juhlajärjestelyt toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Haluaisitko auttaa tapahtuman rakentamisessa tai olla vaikka myyjänä ruokateltalla? Tai avustaa valmisteluissa jo lauantaina? Ota pikaisesti yhteyttä sähköpostilla roihika@gmail.com ja kerro missä voisit olla mukana niin saat lisätietoja. Kiitos kaikille Hanamin tekijöille!


 

 

Jätehuollon keräysautot kiertävät, Roihuvuoressa 29.4.2014

HSY:n jätehuollon keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella. Autoihin voi tuoda vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua.

Jäteautot Roihuvuoressa tiistaina 29.4.2014 klo 20.20 - 20.50 (Roihuvuorentie 22, polttoaineasema)

Lisätietoja mm. vastaanotettavista jätteistä sekä keräsyautojuliste, jonka voit tulostaa ja kiinnittää esimerkiksi taloyhtiösi ilmoitustaululle täältä->.

Asukasilta 27.3.2014: Mitä kuuluu Roihuvuori?

Maaliskuun asukasillassa Roihuvuori-seuran aktiivit kertovat, missä mennään, mitä hauskaa ja hyödyllistä on kevään ja kesän aikana odotettavissa. Osallistujien kanssa piirretään kartalle unelmien Roihuvuorta. Miten sinä haluaisit olla kehittämisessä mukana?

torstaina 27.3.2014
klo 18:00
Roihuvuoren väliaikainen kylätalo, Tuhkimonpuisto 10-12

Jos et aikaisemmin ole vieraillut Kylätalolla niin astu rohkeasti kynnyksen yli! Tarjoamme kahvi tai teekupposen. Kylätalon löydät Tuhkimopuistosta, vesitornin juurelta.


 

Keskustelutilaisuus: Roihuvuoren pohjoisrinteen kaavasta 20.3.2014


roihuvuori50 valk pienTorstaina 20.3. klo 18
järjestetään keskustelutilaisuus, jonka aiheena on asemakaavan muutos Roihuvuoressa.

Muutos koskee metsäaluetta, joka sijaitsee Roihuvuoren Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien ja Sahaajankadun pienteollisuustonttien välissä. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalotontteja ja virkistysaluetta.

Aiheesta löytyy taustatietoa Helsingin kaupungin sivuilta, kts. Linkki

Seuraa tapahtumaa Facebookissa

Merkkaa tapahtuma kalenteriisi - tarkempaa tietoa tulee myöhemmin! 


 

 

Roihuvuori-seuran johtokunnan kokouksesta 10.2.2014

Roihuvuori-seuran johtokunta kokoontui jälleen väliaikaisessa kylätalossamme Tuhkimossa 10.2.2014. Normaalien yhdistysrutiinien (tilinpäätös, toimintakertomus, etc) jälkeen keskustelimme seuraavista asioista: 

 • Hanami-juhlamme lienee tänä vuonna 18.5. sunnuntaina. Juhlan järjestäminen onnistuu vain innokkaiden roihuvuorelaisten yhteistyöllä. Juhlan järjestely alkavat noin kuukauden päästä. Innokuudesta järjestelmään voi ilmoittaa esimerkiksi kommentoimalla tätä viestiä. Muitakin keinoja on myöhemmin tulossa. 
 • Roihuvuoren kotikaupunkipolun (ks http://www.kotikaupunkipolut.fi/) kohdeselosteiden kirjoittaminen etenee, mutta hitaasti. Jos tunnet Roihuvuorta ja haluat kirjoittaa, ilmoita asiasta hanketta koordinoivalle (Jani Marjanen)
 • Asukasillat
 • 24.2. maanantaina on putkiremontti-ilta kirjastossa (Kimmo Rautiainen koordinoi)
 • Maaliskuun asukasilta 27.3. kylätalon käytön lisäämisestä ja uuden toiminnan ideointia (Mari Hämäläinen, Annakaisa Partanen, Maria Karikoski-Laine koordinoivat)
 • Väliaikaisen kylätalon vuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2014 loppuun. 
 • Tuhkimo-puiston valot ovat olleet pimeänä jo vuosia. Kysymme jälleen asiasta kirjallisesti kaupungilta.
 • Roihuvuori-seura solmi yhteistyösopimuksen Vattumadon Talon kanssa Tähtisolisti-hankeen toteuttamiseksi. 
 • Roihuvuori-seura solmi sopimuksen RoihuKinon kanssa yhteistyöstä. 
 • Jättibalsameiden yritys valloittaa Roihuvuori ei onnistu, koska seura järjestää kitkemistalkoon kesäkuun lopulla (Johanne Kolehmainen koordinoi=.

t. Matti Kinnunen / puheenjohtaja. 

ps. jos et vielä ole seuran jäsen, liityhttp://tinyurl.com/LiityRoihikkaSeuraan

ps2. jos olet jo jäsen ja et vielä ole maksanut vuoden 2014 jäsenmaksu 20 euroa, tee se pian. Saaja: Roihuvuori-seura ry ja Tili: FI7112905000012662 . Pieni summa, mutta iso vaikutus seuramme mahdollisuuksiin tehdä Roihuvuoresta entisä kivempi paikka asua ja elää.

 


 

Alakategoriat