Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) laatii Vartiosaaren osayleiskaavaa. Roihuvuori-seura haluaa ottaa kantaa Vartiosaaren tulevaisuuteen.

ScreenHunter 112 May. 19 09.09


Tuleeko saari säilyttää nykyisellään? Tai tuleeko saarta kehittää kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena (edellyttää jalankulkusiltaa)? Vai tulisiko saari ottaa asumiskäyttöön ja rakentaa sinne n. 7 000 uuden asukkaan asunnot? Samalla saaren kautta voitaisiin rakentaa liikenneyhteydet jotka yhdistävät Helsingin keskustan, Laajasalon ja Vuosaaren toisiinsa.

Ota kantaa Vartiosaaren kohtaloon ja vastaa Roihuvuori-seuran kyselyyn. Seuran laatimassa kyselylomakkeessa on mukana yksi kysymys, jossa voi esittää mielipiteensä Vartiosaaren rakentamiseen.

Tietoja kaavaprosessista
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan tiistaina 12. toukokuuta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7–2.
Lautakunnan hyväksymästä luonnoksesta muokataan siitä saatavien mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus on lautakunnan käsiteltävänä syksyllä 2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Saaren asemakaavoitus voisi alkaa vuonna 2017.
Osayleiskaavan luonnos pidetään mielipiteitä varten nähtävillä 21.5.–17.6.2015:
Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
Kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13
Laiturilla, Narinkka 2
kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 17.6.2015 osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo (at) hel.fi. Mielipiteen voi kertoa myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Linkkejä
KSV
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/vartiosaari/

KSV Lautakunta
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/

Roihuvuori-seuran kysely, jossa mukana yksi kysymys Vartiosaaresta
 http://roihuvuori.com/yleiskaavakysely

 

Helsingin kaupunki valmistautuu uusimaan asuntotonttien maanvuokrasopimukset, jotka päättyvät vuoden 2015 lopussa. Kiinteistövirasto toivottaa teidät tervetulleeksi asikastilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan asiasta.

Aika: Keskiviikkona 8.10.2014 klo 18-20

Paikka: Stadin ammattiopiston auditorio (Prinsessantie2).

Tilausuudessa keskustellaan maanvuoktrasopimusten uusimisen periaatteista ja aikataulusta. Kaupungin puolesta yklsisön kysymyksiin vastaavat kiinteistöviraston tonttiosaston asiantuntijat.

 


 


roihuvuori50 valk pienTorstaina 20.3. klo 18
järjestetään keskustelutilaisuus, jonka aiheena on asemakaavan muutos Roihuvuoressa.

Muutos koskee metsäaluetta, joka sijaitsee Roihuvuoren Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien ja Sahaajankadun pienteollisuustonttien välissä. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalotontteja ja virkistysaluetta.

Aiheesta löytyy taustatietoa Helsingin kaupungin sivuilta, kts. Linkki

Seuraa tapahtumaa Facebookissa

Merkkaa tapahtuma kalenteriisi - tarkempaa tietoa tulee myöhemmin! 


 

 

 

hertometrosuunit.jpgLausunto Herttoniemen metroaseman ja Hertan korttelin kaavaluonnoksesta

 

 

 

Roihuvuori-seura otti kantaa Herttoniemen metroaseman ympäristön kaavaluonnokseen. Alueelle suunnitellaan mittavia muutoksia, jotka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan myös monen Roihuvuorelaisen arkeen tulevaisuudessa.

Kaavaluonnos on on nähtävillä kaupunkisuunniteluviraston sivuilla→.

Roihuvuori-seuran lausunto (ja seuran muut aikaisemmat lausunnot) on luettavissa  täältä→.

 

Yleiskaavakysely-kuva

Helsingin kaupunki valmistelee uusia yleiskaavoja. Työn alla on sekä koko kaupungin kattava yleiskaava että Vartiosaarta koskeva osayleiskaava. Luonnosten mukaan kaupungin asukasmäärä kasvaisi 260 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Tämä tietäisi muutoksia sekä Roihuvuoressa että lähialueilla. 

Roihuvuori-Seura valmistelee kaaavoista lausuntoja. Seura avasi keväällä 2015 kyselyn, jossa kysyttiin roihuvuorelaisten näkemyksiä alueen suunnittelusta, viheralueista ja rakentamisesta.  Kysely on nyt suljettu ja  valmistelemme vastauksista koostetta. Kooste tullaan julkaisemaan sen valmistuttua.
 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaus Roihuvuori-seuran ja Roihuvuoren Agenda 21:n muutosesityksiin koskien Abraham Wetterin tien länsipuolen järjestelyitä. (Alueella sijaitsi aikaisemmin Sahaajankadun asuntola)

Lataa tästä Lataa tästä (171.21 KB)

Roihuvuori-seuran lausunto Herttoniemen yritysalueen eteläosan asemakaavan muutokseen (8.1.2009)


Vuokralaiset valitaan arpomalla.

Hakemuksen voivat jättää 18 vuotta täyttäneet helsinkiläiset, joiden perheillä ei ennestään ole siirtola- tai ryhmäpuutarhamökkiä Helsingissä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti rakennusviraston verkkosivuilla (linkki alla) tai toimittamalla paperisen hakulomakkeen rakennusviraston asiakaspalveluun. Hakulomakkeita saa rakennusviraston asiakaspalvelusta, Pohjoinen Makasiinikatu 9, tai sen voi ladata alle olevasta linkistä. Hakuaika päättyy 6.3.2009 klo 14.00.


Tervetuloa Roihuvuori-seuran asukasiltaan

Ke 6.5. klo 19 Kirkon seurakuntasaliin

 wikisuunnittelu_kuva1.jpg

 Mitä sinä haluat Roihuvuoren ulko-olohuoneeseen?

Nopeimmat pääsevät osallistumaan hauskaan ja inspiroivaan yhteissuunnittelutyöpajaan asukasillassa, jossa ideoidaan Roihuvuoren puiston tulevaisuutta pahvimalleja, legoukkoja ja irtokarkkeja hyödyntäen! Tervetuloa!

 

Arkkitehti Heikki Kukkosen kokoava suunnitelma Nurisotalon puistikon uudistamisesta valmistunut


nuorisotalon_puistikko.jpgKevään aikana eri työryhmissä on suunniteltu puistikkoa Prinssintien, Kääpiöidenpolun, Tulisuontien ja kirkon väliselle tontille. Yhteissuunnittelussa on ollut mukana erillaisia ryhmiä päiväkotilapsista nuoriin, perheisiin ja ikäihmisiin. Työryhmien ehdotukset ovat olleet nähtävillä www.roihuvuori.com sivuilla ja niitä on voinut kommentoida ja täydentää omilla sivuilla ( linkki sivuille→). Hanke on ollut osa Suomen Akatemian rahoittamaa Osallistuva paikallisyhteisö -tutkimusta. Helsingin kaupungin tilakeskus valitsi hanketta vetämään arkkitehtikonsultti Heikki Kukkosen.

Arkkitehti Heikki Kukkosen yhteenvetoa voi vielä kommentoida. Linkki Kukkosen suunitelmaan→

Valitsemalla lue lisää, niin näet kuvan suurempana. 


hiidenkirnujenrinnehakkuut.jpgRoihuvuoressa on alkamassa luonnonhoitotyöt, joiden tarkoitus on säilyttää alueen metsät elinvoimaisina ja kehittää niitä monipuolisena ja turvallisena ulkoiluympäristönä. Keskeistä savottaa on viime vuosien kuivuustuhojen korjaaminen. Myös uuden puuston kasvuun saaminen alueen metsien säilymiseksi on töissä etusijalla