Kaavoitus ja rakentaminen

Roihuvuoren arvojen ja ominaispiirteiden mukaiset rakennustapaohjeet saatavilla

Rakentamistapaohjeet-kirja  

Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto on julkaissut ohjeistuksen Roihuvuoren arvoja ja alueen ominaispiirteitä kunnioittavasta rakentamistavasta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ohjeiden päämääränä on nostaa asukkaiden ja rakentajien tietoutta ja esittää konkreettisia ohjeita korjaustoimintaa varten. Ohjeet kattavat 50- ja 60-luvuilla rakennetut talot.

Roihuvuori-Seuran hallituksen jäsenet suosittelevat kirjaa - ainakin hallituksen jäsenien taloyhtiöstä löytyy paljon mielenkiintoista tietoa.

Ote rakennustapaohjeet-kirjasta
Kirja sisältää runsaasti kuvia ja muuta mielenkiintoista taustamateriaalia.

Kirjaa voi tiedustella kaupunginsuunniteluvirastosta, hinta on noin 15 euroa. Kirjaa voi myös pyytää lainaksi Roihuvuori-Seuran hallituksen jäseniltä.